Guardian Angel Icon 3D Orthodox Wood Carved.
Virgin Mary of Perpetual Help Wooden Carved icon Chriatian gift.
Guardian Angel
ICON WOOD JESUS CHRIST GOD THE LORD ALMIGHTY
Orthodox Wood Carved.
St Andrew the Apostle Icon 3D
Our Lady 3D Orthodox Wood Carved Icon.
Orthodox Wood Carved Icon
Guardian Angel
Guardian Angel
ICON WOOD ST NICHOLAS THE WONDERWORKER CARVED

Законодавчі акти та відомчі інструкції 2003 року

Legal acts and departmental instructions 2003

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

м.Київ-24. вул.П.Орлика. 4

1 січня 2003 року №

на № від_

Головам Апеляційного Суду

Автономної Республіки Крим,

апеляційних судів областей,

м. Києва і Севастополя України

Копія.

Голові Державної митної служби України Каленському М. М.

До Верховного Суду України звернувся голова Державної митної служби України, в якому зазначає, що при розгляді цивільних справ за позовами до митних органів чи за скаргами на їх дії, окремі загальні суди (у тому числі Волинської. Вінницької, Житомирської областей і м. Києва) безпідставно з посиланням на п. 23 ст. 13 Закону України “Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту” визнають за позивачами (заявниками) право на звільнення від сплати ввізного митна, митних та акцизних зборів і податку на додану вартість з транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України.

В зв’язку з цим просимо звернути увагу суддів, що норма п. 23 ст. 13 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, яка передбачала звільнення інвалідів війни від сплати податків, зборів і мита всіх видів та земельного податку, втратила згідно з Законом України від 17.12.1996 р. № 608/96-ВР чинність в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

Голові Державної митної служби України повідомляю, що судовою палатою у цивільних справах Верховного Суду України вживаються заходи по розгляду в касаційному порядку цивільних справ, зазначених у Вашому зверненні.

Заступник Голови

Верховного Суду України

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

18.01.2003 р. № 93

Про справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів

Із змінами і доповненнями, внесеними

постановами Кабінету Міністрів України

від 24 грудня 2003 року № 1995,

від 15 січня 2005 року № 45,

від 18 травня 2005 року № 355,

від 6 лютого 2006 року № 105,

від 5 квітня 2006 року № 442,

від 12 листопада 2008 року № 987

Відповідно до статті 71 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити розмір плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів (додається).

Установити, що:

плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів (далі - плата), справляється з осіб, що переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон України, на підставі їх письмового звернення до керівника відповідного митного органу щодо проведення такого оформлення;

плата справляється у національній валюті в розмірі, затвердженому пунктом 1 цієї постанови, за офіційним (обмінним) курсом Національного банку, що діє на дату подання митному органу вантажної митної декларації до митного оформлення, а у разі її нарахування за уніфікованою митною квитанцією МД-1 - на дату оформлення такої квитанції;

 (абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.2008 р. № 987)

кошти, що надійшли від справляння плати, зараховуються до доходів державного бюджету;

порядок прийняття рішення про здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, нарахування розміру плати та її внесення встановлюється Держмитслужбою.

Внести до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1998 р. № 1625 “Про експорт окремих видів товарів до Республіки Молдова” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 41, ст. 1514) такі зміни:

в абзаці першому слова і цифри “абзацу другого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. № 65 “Про ставки митних зборів” в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 1998 р. № 285 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 10, ст. 381, № 19. ст. 706)” виключити;

абзац другий виключити.

Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Ця постанова набирає чинності з дати набрання чинності частиною тринадцятою статті 71 Митного кодексу України.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 р. № 1995, від 15.01.2005 р. № 45, від 06.02.2006 р. №105)

Премєр-міністр УкраїниВ. ЯНУКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 18 січня 2003 р. № 93

 

РОЗМІР

плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів

Назва операції

За одну годину роботи (незалежно від кількості посадових осіб митного органу, залучених до такого оформлення), євро

1.

Митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів:

 

у робочий час

20

у надурочний, нічний час і вихідні дні

40

у святкові та неробочі дні

50

2.

Митне оформлення товарів і транспортних засобів у місцях розташування митних органів поза робочим часом, установленим для митних органів:

у надурочний, нічний час і вихідні дні

40

у святкові та неробочі дні

50

 

(розмір із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 05.04.2006 р. № 442, від 12.11.2008 р. № 987)

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 18 січня 2003 р. №93

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. № 65 “Про ставки митних зборів” (газета “Урядовий кур’єр” від 1 лютого 1997 р.).

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 1997 р. № 224 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. № 65” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 12, с. 130).

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 1998 р. № 285 “Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. № 65” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 10, ст. 381).

 Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 1998 р. № 670 “Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. № 65” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 19, ст. 706).

Пункт 5 виключено

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2005 р. №355)

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1477 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. № 65” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 38, ст. 1401).

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 840 “Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. № 65” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 20, ст. 893).

Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 р. №920 “Про затвердження Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов’язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 22, ст. 1005).

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 червня 1999 р. № 1116 “Про деякі питання справляння митних зборів” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 25, ст. 1182).

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 1999 р. № 1187 “Про митний збір за митне оформлення із застосуванням митного забезпечення у вигляді пломб” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 27, ст. 1332).

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 1999 р. № 1237 “Про зниження ставок митних зборів для підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області, які є учасниками економічного експерименту” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 28, ст. 1416).

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 1999 р. № 1293 “Про деякі заходи щодо спрощення митного оформлення нафти та нафтопродуктів” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 29, ст. 1486).

 Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1999 р. №1759 “Про деякі питання справляння митних зборів” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 39, ст. 1942).

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. №2165 “Про справляння митного збору під час митного оформлення товарів, що ввозяться в Україну для потреб атомних електростанцій” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 48, ст. 2361).

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2000 р. № 396 “Про призупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1998 р. № 1460” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 8, ст. 320).

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2000 р. №1494 “Про тимчасове припинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1998 р. № 1460” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 40, ст. 1697).

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2001 р. № 413 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 791).

Пункт 12 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1493 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2002 р., №42, ст. 1925).

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

17.03.2003 р. №11/4-15-3944-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо порядку митного оформлення та оподаткування товарів, які ввозяться на митну територію України громадянами.

У зв’язку з запитами митниць з питання можливості застосування до товарів, що ввозяться на митну територію України громадянами, порядку оподаткування як для товарів, які імпортуються суб’єктами   зовнішньоекономічної діяльності, та з метою недопущення порушень податкового законодавства, повідомляємо.

Порядок митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів, транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них, що ввозяться (пересилаються) в супроводжуваному й несупроводжуваному багажі, вантажних, експрес- та міжнародних поштових відправленнях на митну територію України і належать громадянам, встановлено Законом України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” від 13.09.2001 №2681-III.

Звільнення від оподаткування окремих товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, встановлено статтею 8 цього Закону.

Відповідно до частини 3 статті 4 цього Закону оподаткування товарів, що безпосередньо ввозяться громадянами у супроводжуваному багажі або пересилаються в несупроводжуваному багажі, надходять на адресу громадян у вантажних відправленнях, міжнародних поштових відправленнях та міжнародних експрес-відправленнях, сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, здійснюється за умови оформлення вантажної митної декларації та митного оформлення в порядку, передбаченому для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні ними імпортних операцій.

Тобто, згідно з цими положеннями Закону у випадку перевищення сумарної вартості товарів 1000 євро або їх загальної ваги 100 кг на громадян поширюється виключно порядок митного оформлення, передбачений для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до статті 8 Закону України „Про Єдиний митний тариф” від 05.02.92 № 2097-ХІІ ввізне мито є диференційованим:

- до товарів та інших предметів, що походять з держав, які входять разом з Україною до митних союзів або утворюють з нею спеціальні митні зони, і в разі встановлення будь-якого спеціального преференційного митного режиму згідно з міжнародними договорами за участю України, застосовуються преференційні ставки ввізного мита, передбачені Митним тарифом України;

- до товарів та інших предметів, що походять з країн або економічних союзів, які користуються в Україні режимом найбільшого сприяння, котрий   означає, що іноземні суб’єкти господарської діяльності цих країн або союзів мають пільги щодо мит, за винятком випадків, коли зазначені мита та пільги щодо них встановлюються в рамках спеціального преференційного митного режиму, застосовуються пільгові ставки ввізного мита, передбачені Митним тарифом України;

- до решти товарів та інших предметів застосовуються повні (загальні) ставки ввізного мита, передбачені Єдиним митним тарифом України.

Частиною 5 статті 3 цього ж Закону встановлено, що ставки Митного тарифу України є єдиними для всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форм власності, організації господарської діяльності та територіального розташування, за винятком випадків, передбачених законами України та її міжнародними договорами.

Положення угод за участю України про вільну торгівлю містять норми про те, що договірні сторони не застосовуватимуть мито, податки та збори, що мають еквівалентний вплив на експорт та/або імпорт товарів, що походять з митної території однієї з Договірних Сторін і призначені для митної території іншої Договірної Сторони.

Положення угод за участю України про торговельно-економічне співробітництво, на підставі яких до товарів та інших предметів, що походять з країн, з якими укладено такі угоди, застосовується в Україні режим найбільшого сприяння, також містять норми, згідно з якими Договірні Сторони застосовуватимуть мита та інші збори щодо імпорту та експорту товарів з відповідних країн, не менш сприятливі ніж ті, які встановлені для будь-якої іншої країни згідно з принципами Світової організації торгівлі. Імпорт і експорт товарів здійснюються на підставі таких угод відповідно до чинного законодавства кожної держави та міжнародної торговельної практики й на основі контрактів, укладених фізичними і юридичними особами двох держав.

Також такі угоди містять норми, відповідно до яких Сторони будуть сприяти і розвивати торгівлю між державами та з цією метою заохочуватимуть відкриття торговельних представництв фізичними та юридичними особами, що мають право займатися зовнішньоекономічною діяльністю відповідно до законодавства держав Сторін.

Визначення термінів „експорт” та „імпорт” надано в статті 1 Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.91 № 959-ХІІ, а саме:

 „експорт (експорт товарів) - продаж товарів українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб’єктам господарської діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів”;

„імпорт (імпорт товарів) - купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб’єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами”.

Відповідно до статті 5 зазначеного вище Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність” фізичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з моменту набуття ними цивільної дієздатності згідно з законами України. Фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України, мають зазначене право, якщо вони зареєстровані як підприємці згідно з Законом України „Про підприємництво” від 07.02.91 № 698-ХІІ.

Враховуючи вищевикладене, пільги щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) та митне оформлення товарів за пільговими ставками ввізного мита, передбачені законодавством для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, застосовуються до громадян лише у випадку їх реєстрації як підприємців, на яких поширюється дія Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність”.

 

Заступник Голови СлужбиП.Пашко

 

Гайшунов

2920/47-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

17.04.2003 р. №11/7-09-5949-ЕП

Заступнику Голови Служби –

начальнику Київської регіональної

митниці Гутнику А. Є

Про видачу посвідчень на реєстрацію транспортних засобів в органах ДАІ МВС України.

У Державній митній службі України розглянуто лист Київської регіональної митниці від 18.03.2003 № 25/35-3570 щодо видачі посвідчень на реєстрацію в органах ДАІ МВС України транспортних засобів, ввезених на територію України громадянами-нерезидентами з метою подальшого їх відчуження й реалізованих в подальшому через товарні біржі.

Повідомляємо, що єдиний порядок митного контролю й митного оформлення транспортних засобів за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8711, 8716 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, що ввозяться з метою вільного використання на митну територію України громадянами, які не мають пільг в оподаткуванні при ввезенні товарів на митну територію України і є власністю таких громадян, регламентовано Порядком здійснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України (далі - Порядок), затвердженим наказом Державної митної служби України від 12.10.2001 №664 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.11.2001 за №949/6140.

Відповідно до пункту 2.1 Порядку митне оформлення транспортних засобів, що ввозяться в Україну відповідно до цього Порядку, проводиться зі сплатою всіх передбачених митних та інших обов’язкових платежів у пунктах пропуску через митний кордон України безпосередньо при ввезенні цих транспортних засобів.

Згідно з пунктом 4.1 видача Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ МВС України проводиться відповідним підрозділом внутрішньої митниці, у зоні діяльності якої постійно або тимчасово проживає власник транспортного засобу (або має намір проживати власник транспортного засобу, який є громадянином-нерезидентом).

Для отримання Посвідчення власник транспортного засобу (уповноважена ним особа) пред’являє транспортний засіб та подає такі документи:

заяву власника транспортного засобу (уповноваженої ним особи), форму якої наведено в додатку 4 до Порядку;

примірник митної декларації, оформленої при ввезенні транспортного засобу;

 другий примірник квитанції МД-1, що підтверджує сплату митних та інших обов’язкових платежів при митному оформленні транспортного засобу;

реєстраційні та технічні документи;

завірену посадовою особою митниці оформлення копію Акта про проведення митного огляду транспортного засобу;

інші документи (закордонний паспорт, паспорт громадянина, доручення на перегін або перевезення транспортного засобу тощо).

Перелік документів, які можуть підтверджувати правомірність придбання транспортних засобів, вузлів і агрегатів, які мають ідентифікаційні номери, наведено у пункті 8 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.98 №1388, зі змінами й доповненнями. При цьому зазначеними Правилами передбачено, що такими документами можуть бути угоди, укладені на товарних біржах.

З урахуванням викладеного, угода, укладена на товарній біржі, є документом, що підтверджує правомірність придбання транспортного засобу, ввезеного на територію України, та однією з підстав для видачі Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ МВС України.

Одночасно повідомляємо, що в разі виявлення випадків проведення митного оформлення транспортних засобів за заниженою митною вартістю, митницею повинні бути вжиті заходи, які визначено наказом Державної митної служби України від 07.12.2001 № 791 “Про посилення контролю за переміщенням через митний кордон України транспортних засобів”.

Заступник Голови Служби Ю. М. Коновченко

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

23.04.2003 р. № 584

Про затвердження Порядку визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України

Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1027, від 23 квітня 2008 року № 399

Відповідно до статті 71 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України (додається).

Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Премєр-міністр УкраїниВ. ЯНУКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 23 квітня 2003 р. № 584

ПОРЯДОК

визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України

Цей Порядок відповідно до Митного кодексу України регулює питання визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами (крім громадян) через митний кордон України (далі - товари і транспортні засоби).

Термін “розташування резидента” у цьому Порядку означає місце проживання фізичної особи - підприємця (житловий будинок, квартира, інше  придатне для проживання приміщення (гуртожиток, готель тощо) у населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово за певною адресою, за якою здійснюється зв’язок з фізичною особою - підприємцем) або місцезнаходження юридичної особи (адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені).

Інші терміни, які використовуються у цьому Порядку, вживаються відповідно до Митного кодексу України.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2008 р. № 399)

Митне оформлення товарів, що вивозяться з України резидентами, крім переміщення товарів через територію України в режимі транзиту, здійснюється митними органами, у зоні діяльності яких розташовані ці резиденти.

За письмовим зверненням резидента та письмовим погодженням між митним органом, в зоні діяльності якого він розташований, та митним органом, в зоні діяльності якого перебувають товари, що підлягають вивезенню, або митним органом у пунктах пропуску через митний кордон України за місцем вивезення цих товарів митне оформлення товарів може здійснюватися відповідно митним органом, в зоні діяльності якого перебувають ці товари, або митним органом у пунктах пропуску через митний кордон України за місцем вивезення цих товарів.

У цьому разі резидент подає митному органу, в зоні діяльності якого він розташований, лист про погодження питання стосовно здійснення митного оформлення товарів, що підлягають вивезенню, з митним органом, в зоні діяльності якого перебувають товари, або митним органом у пунктах пропуску через митний кордон України за місцем вивезення цих товарів.

Порядок розгляду та прийняття митними органами погодженого рішення із зазначеного питання визначається Держмитслужбою.

Митне оформлення товарів, що вивозяться з України нерезидентами, здійснюється митним органом, в зоні діяльності якого перебувають товари, що підлягають вивезенню, крім товарів, що переміщуються на підставі книжок (карнетів) А.Т.А..

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. № 1027)

 Товари, що ввозяться в Україну резидентами, крім переміщення товарів через територію України в режимі транзиту, підлягають митному оформленню митним органом, в зоні діяльності якого розташовані ці резиденти.

За бажанням резидента з дотриманням положень, передбачених пунктом 4 цього Порядку, митне оформлення товарів, що ввозяться в Україну, може здійснюватися митним органом, в зоні діяльності якого розташований одержувач зазначених товарів, або митним органом у пунктах пропуску через митний кордон України за місцем ввезення цих товарів.

Митне оформлення товарів, що ввозяться в Україну нерезидентами, здійснюється митним органом, в зоні діяльності якого розташований одержувач зазначених товарів, крім товарів, що переміщуються на підставі книжок (карнетів) А.Т.А..

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. № 1027)

Митне оформлення товарів, що переміщуються нерезидентами через митний кордон України на підставі книжок (карнетів) А.Т.А., здійснюється митним органом, розташованим у пункті пропуску через державний кордон.

Припинення митного режиму тимчасового ввезення на митну територію України товарів на підставі книжок (карнетів) А.Т.А. може бути здійснено відповідно до статей 12 - 14 Конвенції про тимчасове ввезення будь-яким митним органом України.

(Порядок доповнено пунктом 71 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. № 1027)

Митне оформлення транспортних засобів, що використовуються резидентами та нерезидентами для переміщення товарів через митний кордон України, здійснюється разом з цими товарами, за винятком морських, річкових і повітряних суден, митне оформлення яких здійснюється в порту чи аеропорту прибуття на митну територію України або в порту чи аеропорту відправлення з митної території України.

Митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через територію України у режимі транзиту, здійснюється митним органом у пунктах пропуску через митний кордон України за місцем ввезення цих товарів і транспортних засобів на митну територію України.

 Товари разом з їх упаковкою та маркуванням і транспортні засоби, якими вони переміщуються через митний кордон України, доставляються у місце розташування відповідних підрозділів митних органів і пред’являються у незмінному стані для здійснення митного оформлення.

На підставі письмового звернення резидента чи нерезидента та рішення відповідного митного органу митне оформлення товарів і транспортних засобів може здійснюватися поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митних органів.

Порядок прийняття такого рішення митним органом встановлюється Держмитслужбою.

У разі коли митне оформлення товарів і транспортних засобів здійснюється безпосередньо на територіях або в приміщеннях резидентів чи нерезидентів, митним органам у тимчасове користування надаються відповідні службові та побутові приміщення, а також необхідне обладнання та засоби зв’язку на договірних засадах.

За митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або в їх позаробочий час справляється плата в порядку та у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України.

Під час прийняття товарів і транспортних засобів для митного оформлення перевіряється відповідність поданих документів і відомостей вимогам, передбаченим у нормативно-правових актах, що регулюють порядок митного оформлення товарів і транспортних засобів та порядок заповнення митної декларації та товаросупровідних документів.

У разі коли митному органу не подано оформлені належним чином документи і відомості, необхідні для митного оформлення товарів і транспортних засобів, ці товари і транспортні засоби до митного оформлення не приймаються, а митний орган зобов’язаний надати заінтересованим особам в установленому порядку роз’яснення причин відмови.

Про прийняття товарів, транспортних засобів і документів на них для митного оформлення посадові особи митних органів роблять відповідні позначки на митній декларації та товаросупровідних документах із зазначенням дати та часу їх прийняття.

Митне оформлення товарів і транспортних засобів розпочинається після пред’явлення митному органу в установленому порядку товарів і транспортних засобів і подання митної декларації та інших необхідних для цього документів і відомостей.

 Під час митного оформлення товарів і транспортних засобів посадові особи митного органу проводять митний огляд, перевіряють правильність кодування товарів згідно з УКТЗЕД і визначення їх митної вартості, достовірність та повноту справляння передбачених законом податків і зборів, застосовують відповідні заходи нетарифного регулювання та здійснюють відповідно до законодавства інші процедури, пов’язані з митним оформленням товарів і транспортних засобів.

Порядок здійснення посадовими особами митних органів митних процедур, пов’язаних з митним оформленням товарів і транспортних засобів, визначається Держмитслужбою.

Митне оформлення товарів і транспортних засобів здійснюється митним органом, як правило, протягом однієї доби з часу прийняття митної декларації та всіх необхідних для цього документів і відомостей та пред’явлення товарів і транспортних засобів для митного оформлення.

Митне оформлення товарів і транспортних засобів вважається завершеним після виконання митним органом усіх митних процедур відповідно до заявленого декларантом митного режиму.

У разі відмови у митному оформленні товарів і транспортних засобів та пропуску їх через митний кордон України митний орган зобов’язаний надати заінтересованим особам письмове повідомлення із зазначенням причин відмови та вичерпним роз’ясненням вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення та пропуску цих товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

20.05.2003 р. №11/2-15-7726-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Про митне оформлення транспортних засобів, ввезених за цільовими чеками.

 У зв’язку з запитами громадян України до Держмитслужби стосовно митного оформлення транспортних засобів, одержаних ними за цільовими чеками від Росії як борг Радянського Союзу, повідомляємо про наступне.

Згідно роз’яснень, наданих Міністерством юстиції України листом від 11.04.2003 №17-9-2143 на доручення Кабінету Міністрів України від 18.04.2003 №11528, транспортні засоби, які отримані громадянами України за цільовими чеками від Російської Федерації при ввезенні на митну територію України підлягають митному оформленню та оподаткуванню у порядку, встановленому статтею 5 Закону України від 13.09.2001 №2681-III “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”.

Зазначена інформація надсилається до відома та використання у подальшій роботі.

Перший заступник

Голови Служби О. Б. Єгоров

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

16.06.2003 р. №09/36

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Про надіслання посібників

Для використання у відділах (секторах) оформлення транспортних засобів регіональних митниць, митниць надсилаємо довідкові матеріали з ідентифікації номерів кузовів і агрегатів автомобілів.

Додаток: “Методическое пособие по идентификации номеров кузовов и агрегатов автомобилей” на 79 арк.

Начальник Управління

технологій митного контролю С.М.Сьомка

 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ,

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

И.П.Красюк, Б.Л.Рациборинский, В.А.Баклаев, З.Д.Дерех, О.А.Охрименко, В.А.Рудницкий, Ю.Е.Заворицкий

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ НОМЕРОВ КУЗОВОВ И

АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ

Под общей редакцией Ю. А. Дагаева

Киев -1996 г.

ВВЕДЕНИЕ

Данное пособие разработано дли практического использования в органах ГАИ и может использоваться, как справочное пособие для определения соответствия номеров кузовов и агрегатов, находящихся на транспортном средстве данным, записанным в регистрационных или других документов.

Обнаружение несоответствия между транспортным средством, документами на него и моделью этого транспортного средства при помощи данного пособия может служить только основанием для его дальнейшего более детального исследования, так как пособие разработано на основе информации полученной из различных справочных источников.

ОСТАНОВКА АВТОМОБИЛЯ

Остановка автомобиля с целью проверки документов и его последующего осмотра должна производится сотрудником милиции, таким образом, чтобы водитель имел возможность остановить управляемое им транспортное средство в соответствии с Правилами дорожного движения. Однако при этом сотруднику милиции следует учитывать, что при остановке транспортного средства водитель имеет полное право не выходить из своего автомобиля, дожидаясь когда к нему подойдут и объяснят причину остановки. Нередки случаи когда сотрудник милиции не имеет возможности сразу подойти остановленному им автомобилю, например проверяет другое ранее остановленное им транспортное средство.

 ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ

Целью проверки документов является визуальное определение их подлинности и соответствия между владельцем-водителем-автомобилем.

ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ

Осмотр автотранспортных средств является одним из основных мероприятий в деятельности работником органов внутренних дел по раскрытию преступлении, связанных с угонами и хищениями автотранспорта.

По своему характеру осмотр значительно отличается от обыска и не влечет нарушения прав и свободы граждан. Осмотр может производиться как на линии путем визуального контроля, так и с применением специальных средств на линии или и специально предназначенных для этого местах в случаях когда визуальный осмотр вызывает сомнения в подлинности номерных деталей автомобиля.

Цель осмотра желательно не афишировать, осмотр производится не спеша при этом соблюдая выдержку и спокойствие. При обнаружении несоответствий или подозрении на их наличие под благовидным предлогом необходимо доставить транспортное средство в специально установленное место или ближайший орган милиции. Приняв при этом меры предосторожности. Необходимо учитывать, что владелец данного транспортного средства может являться вероятным преступником и при определенных обстоятельствах совершить нападение на сотрудника милиции или попытаться скрыться лично или вместе с транспортным средством.

 ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПОДДЕЛКИ(ПЕРЕБИВКИ) НОМЕРОВ КУЗОВОВ И ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ

Существует несколько способов изменения идентификационных номеров кузовов автомобилей. Наиболее распространенными из них являются следующие:

- номер кузова покрывают мастикой и сверху наносят новые данные, мосле чего номер закрашивают краской. Подделку можно обнаружить визуально, так как ручная набивка не позволяет избежать прыганья цифр. Кроме того, на месте маркировки цвет новой краски, как правило, отличен от цвета старой. О наличии постороннего материала в месте набивки номера кузова свидетельствует и глухой звук при простукивании его металлическим предметом;

 - номер кузова может быть вырезан и на его место вварена металлическая пластина с набитым новым номером. Места сварки тщательно зачищают, шлифуют и покрывают краской. Подделку также можно обнаружить визуально или методом прощупывания следов сварки с обратной стороны панели, краев вваренного участка.

- номер заливают расплавленным оловом или латунью. Затвердевшую поверхность шлифуют, а поверх этого набивают новый номер. В качестве лакокрасочного покрытия используют лакокраски. Этот способ перебивки наиболее трудноразпознаваем. Метод распознавания - неровность набивки, различие оттенков окраски.

- заменяется весь элемент кузова на котором набит идентификационный номер. Подделка определяется по сварочному шву с соседними элементами, на заводе используется точечная сварка, которую крайне сложно использовать при замене элементов кузова в процессе ремонта и подделки.

- элемент кузова с набитым на нем идентификационным номером утапливают вниз, а на его место наклеивают пластину с новым номером кузова. Вэтом случае меняется звук при постукивании по панели с номером.

При подделке (перебивке) номера двигателя используются два метода:

 1. Место где набит старый номер заливается оловом другим легкоплавким металлом и поверх набивается новый номер. Одним из методов обнаружения является внимательный осмотр, так как, структура металла на блоке и олова различна, их можно различить по зернистости.

2.Место где набит номер спиливается или стачивается на всю его глубину, и на таким образом освободившейся полке набивается новый номер. Как правило вновь подготовленная полка имеет неровности в отличие от заводской.

 1. А3ЛК

Расположение номера кузова:

 На всех автомобилях, начиная с модели М-408, номер кузова наносился с правой по ходу движения стороны на горизонтальной поперечине панели вдоль лобового стекла и состоял из 6 цифр с использованием конфигурационных защитных элементов (контрольные цифры, входящие в помер, имели разную ширину или высоту) (поз.1).

На автомобилях М - 2141 и 2142 номер кузова набивается справа в задней части моторного отсека на горизонтальной поверхности около опоры амортизатора ударным способом (поз.2).

Расположение номера двигателя:

На автомобилях Москвич (407, 403 и их модификациях 407Б, 407Т, 407М, 423, 410Н, 411, 403Б, 403Т, 403М, 424) номер двигателя наносился на блоке цилиндров справа впереди по ходу движения на специальном приливе После номера проставлялась звездочка, шифр комплектации мог отсутствовать (поз.4).

На автомобилях Москвич (408, 2138, 408ИЭ и их модификациях 408Б, 408Т, 408М, 426Т, 426ИЭ, 2136, 21381) номер двигателя наносился на приливе блока цилиндров справа сзади по ходу движения под выпускным коллектором. (поз.4)

На автомобилях Москвич-412 (41 2ИЭ, 427ИЭ, 2140 2137, 2140, 21412) семизначный номер двигателя располагается на специальном выступе-припое с левой стороны блока цилиндров двигателя по ходу движения возле крепления кожуха сцепления (поз.5).

На автомобилях Москвич 2141 с двигателем BAЗ 2106 номер двигателя набивается на блоке цилиндров слева по ходу движения под прерывателем- 1 распределителем зажигания (поз.3).

 1. ALFA-ROMEO

Расположение номера кузова:

 у 33-ей бензиновой выбит на крышке крестовой модели стенки двигательного пространства (поз. 1).

у дизельной модели выбит на пластинке крестовой стенки двигательного пространства (поз. 1).

у 75-ой модели выбит на пластинке на дне багажника в середине справа от углубления, предназначенного для запасного колеса (поз.2).

у 164-ой модели выбит на барабанной пластинке на правой стороне двигательного пространства (поз.1).

у модели “Spider” выбит на правой верхней стороне задней вертикальной стенке моторного отсека (поз.1).

Расположение номера двигателя:

у 33-ей бензиновой модели выбит возле третьего цилиндра (поз.3).

у дизельной модели выбит возле топливного насоса (поз.3).

у 75-ой бензиновой модели выбит на блоке двигателя со стороны коробки передач (поз.3).

у дизельной модели выбит на задней левой стороне двигателя под головкой блока цилиндров (поз.3).

у 164-ой бензиновой модели выбит слева по ходу движения на боку блока цилиндров в месте присоединения кожуха сцепления (поз.4).

у дизельной модели выбит на задней левой стороне двигателя под головкой блока цилиндров (поз.4).

 1. AUDI

Расположение номера кузова:

 выбит па задней вертикальной стенке моторного отсека вверху посередине ближе к правой по ходу движения стороне в автомобилях AUDI-100, 80 -выпуска после 01.10.69 (поз.2).У автомобилей AUDI-60,72, 75, 80, 90, выпущенных до 01.10.69 года, номер кузова выбит справа по ходу движения на стыке крыла и брызговика (поз. 1).

Расположение номера двигателя:

80/90 - 1987. -91 4-х цилиндровом бензиновом двигателе: - на левой стороне корпуса блока цилиндров (поз.3)

5-и цилиндровом 2-х клапанном бензиновом двигателе -там где у 4-х цилиндрового (поз.3).

5-и цилиндровом 4-х клапанном бензиновом двигателе - на правой стороне двигателя на стыке блока цилиндров и головки блока (поз.3).

6-и цилиндровом бензиновом двигателе - на правой стороне двигателя возле гидравлического насоса (поз.4).

4-х цилиндровом дизельном двигателе - между топливным и вакуумным насосами (поз.3).

CABRIOLET 1992 - там же, где у моделей 80/90 гг., до 1991 года

COUPE - 1989 - там же, где у моделей 80/90 гг., до 1991 года.

80 – 1992 - 4-х цилиндровом бензиновом двигателе - на левом боку корпуса блока цилиндров (поз.3).

5-и цилиндровом бензиновом двигателе - на левом боку корпуса блока цилиндров под вакуумным насосом (поз.3).

6-и цилиндровом бензиновом двигателе - между головкой блока цилиндров и гидравлическим насосом на внутреннем правом боку корпуса блока цилиндров (поз.4).

на дизельном двигателе - между топливным и вакуумным насосами (поз.3).

100/200 до 1991 100 - 1991 - там же, где у моделей 80/90 гг., до 1991 года.

 V8 – 1989 - там же, где у моделей 80/90 гг., до 1991 года.

QUATTRO – 1989 - под гидравлическим насосом на левом боку корпуса блока цилиндров (поз.3).

под гидравлическим насосом на правом боку корпуса блока цилиндров (поз.4).

 1. ВМW

Расположение номера кузова:

Номер кузова на всех автомобилях BMW, выпущенных по декабрь 1978 года включительно, состоял из 7 цифр, обозначающих заводской номер кузова. Начиная с 01.01.79 года на всех моделях набивался 17-значный цифро-буквенный номер.

На автомобилях 3-ей серии с 1982 года и 5-ой серии выпуска до 1981 года номер наносился справа по ходу движения на горизонтальной поверхности в месте крепления крыла к брызговику ближе к лобовому стеклу. 17-значный номер отмечен в конце и в начале фирменным знаком BMW в виде двух окружностей, внутренняя из которых разделена на четыре симметричные части (поз.2).

В автомобилях серий 3, выпущенных до 1982 года, серий 6 и 7 и автомобилях 5-ой серии, выпущенных после 1981 года, номер кузова выбит с правой стороны но ходу движения на вертикальной поверхности задней стенки моторного отсека в верхней части и состоит также из 17 знаков, отмеченных по краям фирменным знаком BMW в виде двух окружностей, внутренняя из которых разделена на четыре симметричные части (поз.1).

Расположение номера двигателя:

Характерной особенностью номера двигателя у автомобилей 5, 6, 7 и 8 серий (кроме автомобилей 3-серии) является полное его соответствие заводскому номеру кузова (7-ми его последним цифрам ), а также выделение  номера фирменным знаком BMW в виде двух окружностей, внутренняя из которых разделена на четыре равные части.

При этом в большинстве случаев на всех замененных двигателях старый номер убирается, и на его место набивается номер кузова автомобиля, на который он устанавливается, а на головке блока делается обозначение в виде буквы “А” и цифр, содержащих информацию о рабочем объеме двигателя и дате его установки.

У бензинового 4-х цилиндрового двигателя номер выбит с левой по ходу движения стороны в средней части блока цилиндров над стартером в две строки

(поз.3).

У бензинового 6-ти цилиндрового и дизельного двигателей номер двигателя выбит с левой по ходу движения стороны в нижней части блока цилиндров над стартером, так же, как и у 4-х цилиндрового - в две строки (поз.3).

5.CITROEN

Расположение номера кузова:

В моделях АХ, ВХ, а начиная с 11.80 г. DIANE 6, CV6, ACADІANE в двигательном пространстве выбиты на горизонтальной поверхности в месте соединения правого по ходу движения крыла и брызговика (поз. 1).

В моделях ZX, ХМ в двигательном пространстве выбит справа по ходу движения в верхней части на вертикальной задней стенке моторного отсека (поз.2).

DIANE б (CV 6, ACADIANE) до 11.80 - справа по ходу движения вдоль порога правого переднего сидения на полу кузова (поз.З)

Номер двигателя нанесен:

 На моделях ВХ 14, ВХ 16, ВХ 19 ВХ 14 (с бензиновым или дизельным двигателем) номер двигателя выбит на табличке, укрепленной с левой стороны передней части блока цилиндров (поз.4).На моделях ВХ, ZX, ХМ номер двигателя набит на табличке с правой стороны блока цилиндров в передней части двигателя (поз.5).

На модели СХ (с бензиновым или дизельным двигателем) номер набивается на табличке с тыльной стороны посередине блока цилиндров (поз.7).

На моделях DS19, DS20, DS21, DS23, ID19, ID20

номер двигателя набивается с правой по ходу движение стороны блока цилиндров под помпой на табличке. (поз.6)

На модели GS номер двигателя набивается впереди с правой стороны на блоке цилиндров и состоит из 10 цифр (поз.4).

На модели GSA номер двигателя расположен в верхней части корпуса двигателя на табличке (поз.5).

На модели VISA номер двигателя набивается на табличке, прикрепленной к корпусу двигателя в верхней части под выпускным коллектором (поз.5).

На моделях С-25, С-35 номер двигателя в дизельных моделях расположен справа по ходу движения в верхней части блока цилиндров на табличке (поз.4).

Номер двигателя во всех случаях отдельный, выбит на пластине, прикрепленной к: корпусу двигателя, и состоит преимущественно из 10 цифр, обозначающих его порядковый номер.

(Внимание! На двигателе находятся две пластинки, на первой выбит номер двигателя, на второй - опознавательный код двигателя.)

6.DAIHATSU

 Расположение номера кузова:

Выбит справа по ходу движения в верхней части задней вертикальной стенки моторного отсека (поз.1).

Расположение номера двигателя:

Номер двигателя состоит из 7 цифр и обозначает заводской номер двигателя.

Вмоделях G-10 и G-11, оснащенных бензиновыми двигателями, номер двигателя набит на передней части блока цилиндров с правой по ходу движения стороны (поз.2). В модели G-30, оснащенной дизельным двигателем, номер двигателя нанесен на левой по ходу движения стороне тыльной части блока цилиндров под водяной помпой (поз.З).

 1. DАСIА

Расположение номера кузова:

Номер кузова автомобилей данной марки (в частности, модели 1300) состоит из 17 цифро-буквенных символов и ограничен по краям литерой “R” Расположен с правой по ходу движения стороны моторного отсека на горизонтальной поверхности башни опоры правого амортизатора (поз. 1).

Расположение номера двигателя:

Выбит на табличке, прикрепленной с левой стороны передней части блока цилиндров по ходу движения. Номер ограничен с двух сторон звездочками (поз.2).

 Г А 3 (Волга, Победа)

Расположение номера кузова:

На автомобилях М-20 (Победа) выпусков с 1955 года до конца производства и М-21 выпуска до 1962 года набивался на левой по ходу движения передней стойке кузова на припое в месте конструктивного соединении переднего щита кузова и панели крепления лобовою стекла с панелью боковины выше верхней петли двери. В дальнейшем набивка номера кузова выполнялась на металле верхней панели облицовки радиатора с правой по ходу движения стороны (поз.1).

На всех легковых автомобилях завода ГАЗ рядом с порядковым номером имеется штамп ОТК в виде сектора, внутри которого находится номер контролера ОТК На автомобилях ГАЗ-24 порядковый номер кузова наносился на верхнем усилителе облицовки радиатора справа по ходу движения (поз.2).

Оконца 1991 года номер кузова на автомобилях ГАЗ-3102 (31029) и их модификациях наносится на задней стенке моторного отсека в верхней части справа по ходу движения и в соответствии с международной системой WIN состоит из 17-ти знаков, нанесенных в двух местах, год выпуска и заводской номер в - указанном месте, а информация об изготовителе и модели - на табличке (поз.3).

Расположение номера двигателя:

На двигателях модели М-20 номер наносился ударным способом на специальном приливе на левой по ходу движения задней части блока цилиндров. Цифровое обозначение включало в себя обозначение модели двигателя и порядковый номер. Номер выделялся звездочками.

 На двигателях модели М-21 номер наносился на специальной площадке, расположенной слева по ходу движения автомобиля в верхней средней части блока цилиндров возле головки блока.

На автомобилях ГАЗ-24 и его модификациях номер двигателя наносится на площадке, образуемой нижним расширением блока цилиндров посередине блока слева по ходу движения. Цифро-буквенная комбинация включает в себя модель и модификацию, порядковый номер и год выпуска с шифром комплектации (поз.4).

Год выпуска входит в номер двигателя. Каждый год заводской номер начинается с единицы.

 1. FIAT

Расположение номера кузова:

В моделях:

Panda, Uno, Tipo, Тipo механически выбит на правой по xоду движения горизонтальной части башни опоры амортизатора (поз.1)

Сrоmа механически выбит на горизонтальной поверхности в месте соединения правого крыла и брызговика (поз.2).

Расположение номера двигателя:

Panda - на блоке двигателя под выпускным коллектором (поз.3)

Uno - на двигателях 903 - 1108 - 1116D - 1300D -1372 - 1697 D - выбит на блоке двигателя со стороны коробки передач (поз.3).

на двигателе 1000 -на блоке двигателя иод выпускным коллектором (поз.3).

на двигателях с катализатором - на корпусе блока цилиндров (поз.3).

 Про - на двигателях 1372 - 1581 - 1756 1.е - на блоке цилиндров с правой стороны под прерывателем-распределителем (поз.3).

на дизельных двигателях 1697 - 1929 - на блоке цилиндров справа от свечи накаливания (поз.3).

на двигателях с катализатором - на корпусе блока цилиндров (поз.3).

Tempra- на двигателях 1372 - 1372 SX - 1581 - 1581

SX - там же, где у модели “Tipo”.

на двигателе 1.8 1.е - на блоке цилиндров над масляным фильтром (поз.3).

на двигателях дизель -SX дизель турбо-дизель – на блоке цилиндров справа от свечей накаливания (поз.З).

на двигателях с катализатором - на корпусе блока цилиндров (поз.З).

Croma- на двигателях 2.0 1.е - 2.0 l.e 16V - 2 0 турбо I.e. -на блоке цилиндров над масляным фильтром (поз.З).

на двигателе 2.0 турбо-дизель - на блоке цилиндров возле корпуса генератора (поз.3).

на двигателе 2.5 турбо-дизель - на блоке цилиндров под выпускным коллектором (поз.3).

 1. FОRD (европейский)

Расположение номера кузова:

 У всех типов с 01.01.81 года механически выбит на днище кузова около порога возле правого переднего сидения, “Гранада” с 01.08.77, “Таунус” с 01.07.79. (поз.1).

Исключением является “Mondeo”, у которого номер кузова выбит на раме ветрового стекла на участке перед водителем. У модели “Транзит” в пространстве двигателя на правой верхней части задней стенки моторного отсека (поз. 2).

Расположение номера двигателя:

Fiesta, Escort, Orion - на двигателе OHV выбит на левом боку блока цилиндров двигателя (поз.4).

на двигателе CHV выбит на правом боку блока цилиндров возле генератора (поз.З).

Sierra, Scorpio на двигателе 0HV выбит на правом боку блока цилиндров возле генератора (поз.4).

на двигателе V6 выбит на левом боку блока цилиндров (поз.3).

на дизельных двигателях выбит на левом боку блока цилиндров над насосом высокого давления (поз.3).

Примечание: методикой назначения номера для Форда является то, что номер двигателя идентичен последним семи знакам номера кузова данного автомобиля

 1. HONDA

Расположение номера кузова:

Находится в пространстве моторного отсека на правой но ходу движения стороне задней вертикальной стенки (поз.1).

Расположение номера двигателя:

 Выбит на блоке цилиндров впереди на стыке с корпусом коробки передач (поз.2).

 1. HYUNDAY

Расположение номера кузова:

Помещен в пространстве моторного отсека в верхней части его задней вертикальной стенки (поз.1).

Расположение номера двигателя:

Над генератором под первой свечой зажигания, выбит на блоке цилиндров (поз.2).

 1. LANСIА

Расположение номера кузова:

Y10 - механически выбит с правой но ходу движения стороны моторного отсека (поз.3)

Delta, Dedra - механически выбит на левой башне опоры амортизатора (поз.1)

 Theme - механически выбит с правой стороны в месте крепления крыла и брызговика (поз.2)

Расположение номера двигателя:

Y10 - на двигателях 999-1108 выбит на блоке цилиндров под выпускным коллектором (поз.4).

на двигателе 1301 на блоке цилиндров (поз.4).

Delta - на двигателях 1100 - 1300 - 1500 – Delta turbo d s: на левом боку двигателя над коробкой передач (поз.4).

при двигателях 1600 GT l.e - 1600 HF турбо на блоке цилиндров над масляным фильтром (поз.4).

Dedra Theme - на двигателе 1581 на блоке цилиндров возле термостата на двигателях 1756-1995 на блоке цилиндров над масляным фильтром (поз.4).

при турбо-дизельном двигателе 1929 на блоке цилиндров возле термостата (поз.4)

на двигателях 2000 l.e - 2000 l.e 16V - 2000 l.e 16V турбо на блоке цилиндров над масляным фильтром (поз.4).

на двигателе 2850 6V на блоке цилиндров возле генератора (поз.4)

на двигателе 2500 турбо-дизель: на стыке корпуса блока цилиндров и головки блока (поз.4).

 1. ЛУА3

Расположение номера шасси:

 Наносится на специальной пластине, приваренной на левый по ходу движения передний лонжерон с наружной стороны на расстоянии 270 мм от переднего конца (поз. 1). На автомобилях ЛУАЗ-969М, начиная с 01.01.91 года, пластина с номером шасси приваривается внутри моторного отсека на верхней горизонтальной поверхности правого по ходу движения переднего лонжерона (поз.2). Номер состоит из цифр, обозначающих порядковый заводской номер шасси.

Расположение номера двигателя:

Модель и номер двигателя, устанавливаемого на всех автомобилях ЛУАЗ, наносились ударным способом на площадке картера возле бензонасоса. Отличительной особенностью является отсутствие разграничительных звездочек (поз.4).

Начиная с 1994 года устанавливаются двигатели МЕМЗ-245. На двигателях модели МЕМЗ-245, на которых номер наносится впереди на блоке цилиндров с правой стороны между свечами первого и второго цилиндров по ходу движения на специальной площадке, он состоит из шестизначного заводского номера (поз.3).

 1. ИЖ

Расположение номера кузова:

На всех автомобилях, начиная с модели М-408 (412ИЭ, ИЖ-2715), номер кузова наносится с правой по ходу движения стороны на горизонтальной поперечине панели вдоль лобового стекла и состоит из 7 цифр с использованием конфигурационных защитных элементов (контрольные цифры, входящие в номер, имеют разную ширину или высоту) (поз.1).

Расположение номера двигателя:

На автомобилях М - 408 номер двигателя наносился на приливе блока цилиндров справа сзади по ходу движения под выпускным коллектором (поз.2)

 На автомобилях ИЖ-412 (412ИЭ, 2715, 2125, 21251) семизначный номер двигателя модели 412 располагается на специальном выступе-припое с левой стороны блока по ходу движения возле крепления кожуха сцепления.(поз.3)

 1. МAZDА

Расположение номера кузова :

У всех типов выбит с правой по ходу движения стороны на задней вертикальной стенке моторного отсека (поз.1).

Расположение номера двигателя: (поз.2).

MAZDA 121 DB - выбит на выступающей части блока возле уплотнения головки цилиндров.

MAZDA 323 BG - вертикально выбит на блоке цилиндров между маховиком и горловиной выпускного коллектора (двигатель ВР) там же, где у 121-ой модели.

MAZDA 121 BF - там же, где у 121-ой модели.

MAZDA 626 GD - выбит на краю блока цилиндров возле горловины выпускного коллектора.

MAZDA 626 GE - выбит в передней части блока цилиндров возле кожуха сцепления.

MAZDA MX6 - выбит на задней части на блоке цилиндров возле выступа пластины клинового ремня (двиг.КL).

 1. MERCEDES-BENZ

 Расположение номера кузова:

у 201-ой и 124-ой модели - механически выбит в моторном отсеке с правой по ходу движения стороны задней вертикальной стенки моторного отсека (поз.1).

у 140-ой модели - выжжен лазером на подставке крестовины под правым передним сидением у порога (поз. 2).

у 129-ой модели - там же, где у 201-ой модели, но прикрыт черной пластмассовой пластинкой (поз.1).

Расположение номера двигателя:

на 4-х цилиндровом бензиновом двигателе - на левой стороне блока цилиндров сзади

на 6-и цилиндровом бензиновом двигателе - на левой стороне блока цилиндров возле генератора (поз.З).

на 8-ми цилиндровом V-образном и 12-ти цилиндровом двигателях - между двумя рядами цилиндров

на 4, 5, 6-ти цилиндровых дизельных двигателях-на левой стороне блока цилиндров возле топливного фильтра (поз.4).

 1. MITSUBISHI

 Расположение номера кузова;

в моторном отсеке с правой по ходу движения стороны на задней вертикальной стенке (поз. 1).

Расположение номера двигателя:

на бензиновом двигателе - выбит на блоке цилиндров со стороны выпускного коллектора (поз.3).

на дизельном двигателе - выбит на блоке цилиндров со стороны маховика над корзиной сцепления (поз.2).

 1. NISSAN

Расположение номера кузова:

У всех моделей выбит в моторном отсеке на правой по ходу движения стороне задней вертикальной стенки (поз.1).

Расположение номера двигателя:

На автомобилях NISSAN, CHERRY, STANZA, SUNNY номер двигателя набивается слева по ходу движения на специальной полке под коллектором (поз.2).

На автомобилях BLUEBIRD, LAUREL номер двигателя наносится на левой по ходу движения стороне в передней части перед впускным коллектором (поз.3).

 1. NYSA

Расположение номера шасси:

Все автомобили данного семейства имеют рамную конструкцию кузова, поэтому и идентификационный номер находится на раме с правой по ходу движения стороны в передней части за передним бампером. Он состоит из 6 цифр и дает информацию только о заводском номере автомобиля. Набивается вручную, поэтому строчка может быть неровной (поз.1).

Расположение номера двигателя:

Двигатель, устанавливаемый на автомобилях этого семейства, является модернизированным вариантом модели 21 устанавливаемым на автомобилях ГАЗ-21, УАЗ, ZUК).Номер двигателя выбит на левой по ходу движения стороне блока цилиндров двигателя между 3 и 4 свечами и состоит из 8 цифр и двух ограничительных звездочек (поз.2).

 1. О P E L

Расположение номера кузова:

Опель “Кадет”, “Аскона”, “Мопса”, “Корса” - механически выбит на пороге возле правого переднего сидения (поз.3).

Опель “Рекорд Д”, “Комондор В” - механически выбит на стыке переднего крыла и брызговика справа по ходу движения (поз.1).

 Опель “Комондор С”, “Монса”, “Сенатор А” - механически выбит на задней вертикальной стенке моторного отсека посередине (поз.2).

Структура номера кузова у автомобилей “Опель Фронтера” и “Монтеро”:

на вышеупомянутых типах автомобилей необходимо отдельное представление из-за того, что им присвоена марка “OPEL”, но выпускаются они, в действительности, по заказу Японии автозаводом “ISUZU” в США. Поэтому номер кузова набивается справа по ходу движения под лобовым стеклом в нижней его части, а номер шасси - на брызговике правого заднего колеса (поз.4).

Расположение номера двигателя:

У всех моделей выбит на левой стороне блока цилиндров (поз.4), исключение составляет модель “Корса” (поз.5).

 1. РЕUGЕОТ

Расположение номера кузова:

выбит на горизонтальной части задней вертикальной стенки моторного отсека, может быть прикрыт декоративной съемной пластиной (поз.1).

Расположение номера двигателя:

у моделей 105, 204, 304 - набит с правой (в некото­рых случаях с левой) стороны в передней части блока цилиндров (поз.2).

у моделей 404, 405, 504, 505- набит слева на блоке цилиндров в передней части.(поз.З).

у модели 305 - набит с правой стороны на блоке цилиндров(поз.2).

 у моделей 604, 605- набит с левой стороны в задней части блока цилиндров(поз.4).

 1. РОRSСНЕ

Расположение номера кузова:

у 911-ой, 912-ой и 930-ой моделей - механически выбит в моторном отсеке возле аккумулятора с правой стороны задней вертикальной стенки моторного отсека (поз.1).

у 924-ой, 924-ой Turbo, 928-ой и 944-ой моделей -механически выбит в моторном отсеке на острие пластинки крепления брызговика с левой по ходу движения стороны (поз.2).

Расположение номера двигателя (поз.3):

у 911-ой модели - на блоке цилиндров двигателя справа от вентилятора

у 924-ой модели - на блоке цилиндров двигателя на правой стороне корпуса

у 928-ой модели - на укрепляющем элементе, находящемся в верхней части блока цилиндров двигателя.

 1. RЕNAULТ

 Расположение номера кузова:

у моделей R 12, R 14, R 15, R 16, R 17, R 20, R 30 - выбит на правосторонней (по ходу движения) башне пружинной опоры (поз. 1);

у моделей R 4, R 5, R 6, R 8, R 10 - выбит справа по ходу движения на полу между порогом и правым передним сидением (поз.2).

Расположение номера двигателя:

выбит на отдельной пластинке, прикрепленной к корпусу блока цилиндров;

у модели R14 (поз.3) - в передней части блока цилиндров посередине на табличке;

у моделей R 8, R 10 (поз.4) - с правой стороны по ходу движения на блоке цилиндров на табличке;

у моделей А310, R 18 - с левой по ходу движения стороны блока цилиндров на табличке (поз.5).

 1. ROVER

Расположение номера кузова:

посередине задней вертикальной стенки моторного отсека. (поз. 1).

Расположение номера двигателя:

на блоке цилиндров двигателя под впускным коллектором (поз.2).

 УАЗ

Расположение номера кузова:

Номер кузова на автомобилях ГАЗ-69 (69М, 69 МЭ) наносится на усилительной косынке верхней части правого по ходу движения заднего угла кузова. На остальных моделях УАЗ-469 и 31512 номер наносится на горизонтальной площадке задней стойки правой, по ходу движения задней двери кузова и состоит из одного заводского номера, увеличивающегося в порядке возрастания с самого начала выпуска первой модели автомобиля заводом (поз.1).

Расположение номера двигателя:

На автомобилях ГАЗ-69 и УАЗ-451 применялись двигатели автомобилей М-20 и ГАЗ-21(поз.2), отличие составляет только наличие модели “69” или “451”.При установке двигателей ГАЗ-24 сохранялась маркировка завода На двигателях модели М-20 номер наносился ударным способом на специальном приливе левой по ходу движения задней части блока цилиндров. Цифровое обозначение включало в себя обозначение модели двигателя и порядковый номер. Номер выделялся звездочками.

На двигателях модели М-21 номер наносился на специальной площадке, расположенной слева по ходу в верхней средней части блока цилиндров возле головки блока.

На автомобилях УАЗ-469 (31512) и его модификациях номер наносится на площадке, образуемой нижним расширением блока цилиндров посередине блока слева по ходу движения. Цифро-буквенная комбинация включает в себя модель и модификацию, порядковый номер и год выпуска с шифром комплектации (поз.3).

Год выпуска входит в номер, и каждый год заводской номер начинается с единицы.

 SААВ

Расположение номера кузова:

Механически выбит на дне багажника с правой стороны (поз. 1).

Расположение номера двигателя (поз.2):

у 900-ой модели - на левой стороне передней части блока цилиндров двигателя.

у 9000-ой модели - на двигателе В202 на заднем левом боку блока цилиндров, на двигателе В234 - на блоке цилиндров слева, в передней нижней части.

 1. SЕАТ

Расположение номера кузова:

Marbella - выбит в моторном отсеке с правой стороны (поз.2).

Terra - на горизонтальной поверхности в месте соединения крыла и брызговика (поз.1).

Ibiza - на верхней задней вертикальной стенке моторного отсека.

 Toledo - посередине, непосредственно за резиновой прокладкой, или выбит на башне правого по ходу движения амортизатора (поз.2).

Расположение номера двигателя: Номер двигателя набивается на блоке цилиндров (поз.3).

 1. SUBARU

Расположение номера кузова:

У всех моделей выбит на верхней правой стороне задней вертикальной стенки моторного отсека (поз.1).

Расположение номера двигателя (поз.2):

VIVIO - выбит на блоке цилиндров возле кожуха клинового ремня.

JUSTY - на специальном приливе блока цилиндров со стороны коробки передач.

LEGACY - выбит на выступающей части блока цилиндров под карбюратором.

SVX - выбит на задней левой части двигателя у стыка с коробкой передач.

 SКОDА

Расположение номера кузова:

До 1982 года номер состоял из 6-8 цифр, обозначающих заводской номер кузова. С сентября 1982 года используется 17-позиционный номер, который у всех моделей подразделяется на следующие части:

На автомобилях SKODA моделей 100, 105, 120, 130 (расположение двигателя заднее) номер кузова выбит в моторном отсеке с левой по ходу движения стороны над радиатором. Внекоторых автомобилях этих же моделей номер может быть набит также на правой по ходу движения задней стенке багажного отсека (поз.1).

На моделях “Фаворит”, “Форман” номер кузова набит на задней стенке моторного отсека с правой по ходу движения стороны (поз.2).

Расположение номера двигателя :

Состоит из заводского номера и кода Набивается на левой по ходу движения стороне двигателя перед выпускным коллектором и расположен вертикально (поз.3).

 TOYOTA

У всех моделей выбит в верхней правой части задней вертикальной стенки моторного отсека (поз.1).

Расположение номера двигателя:

В моделях TOYOTA 1000, CAROLLA, CARONA, CELICA RA 28,CELIKA 2000 RA 40, LAND-CRUISER, CRESSIDA, STARLET, TEKSEL номер набивается справа по ходу движения около прерывателя распределителя (поз.3).

В моделях CARINA, CELICA, COROLLA ТЕ 51 номер набивается слева по ходу движения около маслоизмерительного щупа (поз.4).

Вмоделях, на которых устанавливается дизельный двигатель, номер набит в передней его части с левой по ходу движения его стороны (расположение двигателя поперечное) (поз.2).

ВА3

Расположение номера кузова:

 Номер кузова на автомобилях выпуска после 1975 года ВАЗ-2101 (21011, 21013, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107) наносится на гоизонтальной части панели воздухозаборника с правой стороны

по ходу движения.(поз. 1).На автомобилях выпуска до 1975 года номер кузова наносился на вертикальной стенке в задней части моторного отсека справа но ходу движения До 1980 года номер кузова состоял из номера модели и самого номера кузова:

На автомобилях ВАЗ-2108 (2109, 21099) наносится на горизонтальной поверхности башни амортизатора справа по ходу движения (поз.2).

Начиная с 1980 года завод перешел на 17-значную буквенно-цифровую нумерацию.

Расположение номера двигателя:

Наносился на автомобилях выпуска до 1975 года ВАЗ-2101 (2102, 2103) на переднем торце блока цилиндров в верхней средней части выше крышки цепного привода распределительного вала (поз.3). Начиная с 1975 года на моделях ВАЗ-2101 (21011, 2102, 21013, 2103, 2104, 2104, 2106, 2107) номе наносится на блоке на специальном приливе в передней части слева по ходу движения над масляным фильтром.

Номер двигателя наносится в две строки: в верхней модель, в нижней номер двигателя (поз.4).

На двигателях автомобилей ВАЗ-2108 (2109, 21099) номер двигателя наносится на номерной площадке блока цилиндров под прерывателем - распределителем слева по ходу движения (поз.4).

 1. VОLVО

Расположение номера кузова:

у 400-ой модели - выбит в моторном отсеке с правой стороны (поз.1).

у 700/900 моделей - выбит на средней правой стойке дверей (поз.2).

 у 850 модели - выбит в двигательном пространстве на горизонтальной части задней вертикальной стенки моторного отсека (поз.3).

Расположение номера двигателя (поз.4):

у 400-ой модели - выбит на блоке цилиндров двигателя возле щупа для измерения уровня масла.

у 700/900 моделей - на левой стороне блока цилиндров двигателя. На дизельных двигателях - на левой стороне блока цилиндров под приводом вакуумного усилителя тормозов.

у 850 модели - выбит в верхней части блока цилиндров двигателя возле водяного насоса.

 1. VOLKSWAGEN

Расположение номера кузова:

POLO, GOLF ІІ, GOLF III, VENTO, PASSAT, SCIROCCO, CORRADO, GOLF I выбит в верхней части задней горизонтальной стенки моторного отсека (поз.2).

выбит в моторном отсеке вверху на горизонтальной поверхности правой по ходу движения башни опоры амортизатора (поз.1).

Расположение номера двигателя (поз.3):

Polo, бензиновый, дизельный выбит под распределителем зажигания.

выбит под защитной крышкой зубчатого ремня

Golf II. 1.05, 1.31., бензиновый, вблизи головки цилиндров генераторной опоры на плоскости блока цилиндров

.6,1.81бензиновый - на левой стороне блока цилиндров

 .61дизельный - на блоке цилиндров между насосом высокого давления и вакуумным усилителем.

Golf III на двигателе V6 - на блоке цилиндров с правой стороны возле воздушного фильтра.

G - типа - на блоке цилиндров над щупом измерения уровня масла.

на других двигателях - впереди у стыка стыке блока цилиндров и головки блока цилиндров.

Vento на всех двигателях - там же, где у модели Golf III.

Passat 1 на всех двигателях - там же, где у модели Golf II.

Passat II. на всех двигателях - там же, где у модели Golf III.

Scirocco бензиновый - там же, где у модели Golf II.

Corrado на всех двигателях - там же, где у модели Golf III

35.WARBURG

Расположение номера кузова (поз.1):

Номер кузова автомобилей данного семейства набит на задней вертикальной стенке моторного отсека справа по ходу движения и состоит из 7-и цифр.

Расположение номера шасси (поз.3):

Так как автомобили данного семейства имеют рамную конструкцию, на передней траверсе рамы с правой стороны имеется номер шасси.

Расположение номера двигателя (поз.2):

 У всех автомобилей семейства с трехцилиндровым двигателем набит справа по ходу движения в передней части блока цилиндров над бензонасосом и состоит из 7 цифр, между второй и последующими цифрами имеется интервал

3АЗ

Расположение номера кузова:

Номер кузова на автомобилях ЗАЗ-965, 965А наносился ударным способом, состоял из пяти цифр, находился на верхней полке передней панели слева по ходу движения шрифтом ПО-10 по ГОСТ 2930-62 и представлял собой порядковый заводской номер (поз. 1).

Начиная с модели ЗАЗ-966 номер кузова состоял уже из шести цифр шрифтом ПО-8 и набивался на правой по ходу движения стороне передней панели, также указывая только заводской номер (поз.1).

С 1987 года номер кузова был дополнен информацией о модели автомобиля. На автомобилях ЗАЗ-1102, 1105, 1306, 1103 и их модификациях применяется 17-значное цифро-буквенное обозначение, наносимое справа по ходу движения в верхней части вертикальной задней стенки моторного отсека (поз.2).

Расположение номера двигателя:

Модель и номер двигателя, устанавливаемого на всех автомобилях ЗАЗ (кроме ЗАЗ-1102), наносились ударным способом на правой по ходу движения стороне блока цилиндров двигателя рядом с местом крепления бензонасоса, начиная с модели ЗАЗ-968 на этом месте имелся специальный прилив(поз.3).

На всех моделях кроме 968 АЭ и 968 Н номер двигателя выделялся звездочками.

 На модели семейства ЗАЗ-1102 устанавливаются двигатели МЕМЗ-245 и ВАЗ-2108. На двигателях модели ВАЗ-2108 номер двигателя наносится слева по ходу движения на торце блока под прерывателем-распределителем и состоит из семи знаков, содержащих информацию о номере двигателя, модели и годе выпуска (поз.5).

На двигателях модели МЕМЗ-245 номер двигателя наносится впереди на блоке цилиндров с правой по ходу движения стороны между свечами первого и второго цилиндров на специальной площадке и состоит из шестизначного заводского номера (поз.4).

ZUК

Расположение номера кузова:

В автомобилях данною семейства состоит из двух номеров - номера шасси (рамы) и номера кузова (кабины).

Номер шасси (рамы) набивается на правой по ходу движения продольной балке рамы в передней ее части под местом для крепления сигнала на горизонтальной части балки рамы и состоит - в автомобилях выпуска до 1985 года только из заводского номера, после 1985 года выпуска - из 17 знаков (поз. 1).

Номер кузова (кабины) набивается с правой по ходу движения стороны на поперечной ферме кабины в подкапотном пространстве перед отопителем (поз.2).

Расположение номера двигателя (поз.3):

Двигатель, устанавливаемый на автомобилях семейства, является модернизированным двигателем модели 21 (устанавливаемым также на автомобилях ГАЗ-21, УАЗ, NYSA).Номер выбит на левой по ходу движения стороне блока цилиндров двигателя между 3 и 4 свечами и состоит из 8 цифр и ограничительных звездочек.

 РАФ

Расположение номера кузова:

Номер кузова набивается на вертикальной поверхности слева по ходу движения в подкапотном пространстве (поз.1).

Расположение номера двигателя:

Номер двигателя набивается посередине блока цилиндров с левой стороны по ходу движения (поз.2).

КАВ3

Расположение номера шасси:

Номер шасси набивается под капотом с правой по ходу движения стороны на задней вертикальной стенке моторного отсека (поз.1).

Расположение номера двигателя:

Номер набивается под головкой блока около кожуха сцепления справа по ходу движения (поз.2).

 ПАЗ

Расположение номера кузова :

Номер кузова набивается на внешней стороне с левой по ходу движения передней части кузова ниже лобового стекла (поз. 1).

Расположение номера двигателя:

При V-образном 8-цилиндровом двигателе номер набивается под головкой блока цилиндров около кожуха сцепления справа по ходу движения (поз.2).

ЛA3

Расположение номера кузова:

Номер кузова набивается на горизонтальной поверхности перед передним пассажирским сидением, на полу с правой по ходу движения стороны (поз. 1).

Расположение номера двигателя:

При комплектации двигателем ЗИЛ-130 номер набивается сверху впереди на блоке цилиндров (поз.2).

 При комплектации двигателем КАМАЗ номер набивается на блоке цилиндров с правой по ходу движения стороны (поз.2).

ИКАРУС

Расположение номера кузова:

Номер кузова набивается возле входной двери на ее левой стойке чуть ниже уровня оконных проемов (поз.1).

Расположение номера двигателя:

Номер двигателя набивается на блоке цилиндров
сверху (поз.2).

ГАЗ

Расположение номера шасси :

С 1987 года номер шасси набивается на правой по ходу движения передней стойке кабины (поз.1).

Расположение номера двигателя:

При V-образном 8-цилиндровом двигателе номер набивается под головкой блока около кожуха сцепления справа по ходу движения (поз.2).

 При 6-цилиндровом рядном двигателе - с правой по ходу движения стороны на блоке цилиндров (поз.2).

ГАЗ-6

Расположение номера шасси :

Номер шасси набивается в нижней части кабины за правым сидением на горизонтальной поверхности (поз.1).

Расположение номера двигателя:

Номер набивается под головкой блока около кожуха сцепления справа по ходу движения (поз.2).

ЗИЛ

Расположение номера шасси :

Номер шасси набивается на вертикальной поверхности торцевой части сидения справа по ходу движения (поз. 1).

Расположение номера двигателя:

Номер двигателя набивается сверху впереди на блоке цилиндров (поз.2).

 КА3

Расположение номера шасси :

Номер шасси набивается на щитке приборов (поз.1).

Расположение номера двигателя:

Номер двигателя набивается сверху впереди на блоке цилиндров (поз.2).

МАЗ

Расположение номера шасси:

Номер шасси набит на табличке, которая находится на передней панели (поз.1).

Расположение номера двигателя:

Номер двигателя набивается с левой стороны по ходу движения между третьим и шестым цилиндрами (поз.2).

КАМАЗ

Расположение номера шасси:

Номер шасси набивается на правой передней стойке абины (поз.1).

Расположение номера рамы:

Номер рамы набивается на раме возле заднего ко­леса с правой стороны по ходу движения (поз.2).

Расположение номера двигателя:

Номер двигателя набивается на блоке цилиндров с правой по ходу движения стороны (поз.З).

КРАЗ

Расположение номера шасси:

Номер шасси набивается справа по ходу движения на вертикальной поверхности задней стенки моторного отсека под капотом (поз.1).

Расположение номера двигателя:

Номер двигателя набивается на правой по ходу движения стороне блока цилиндров (поз.2).

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

КОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯГОДА ВЫПУСКА АВТОМОБИЛЕЙ(новый год начинается с сентября)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАКОВ МЕЖДУ СТРАНАМИ МИРА (позиции 1, 2 (и 3) номера кузова)

Северная Америка - 1, 2, 3, 4, 5

США - 1-4 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,V

1HG - Хонда

1VW - Фольксваген

2НМ - Хундай

КАНАДА - 9BW - Фольксваген

МЕКСИКА - 3VW - Фольксваген

Австралия и Новая Зеландия - 6, 7

Южнаи Америка - 8, 9, О

Африка - А, В, С, D, E, F, G, Н

Азия - J, К, L, M, N, F, R

Япония - JA,B, С, D, E, F, G, H, I, J, К, L, M, N, О

JD - Дайхатсу

JH - Хонда

JMA - Мазда

JMB - Митсубиси

JN - Ниссан

JAC - Опель Монтера

JFF - Субару

JT - Тойота

Южная Корея -К L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X.Y,Z

КМП - Хундай

Европа - S, T, U, V, W, X, Y, Z

Великобритания - S A,B,C,D,E,F,G,II,I,J,K,L,M

SFA - Форд

SAN - Хонда

SED - Орель Фронтера

SAX - Ровер

SJ - Ниссан

ГДР - S N,O,P,Q,R,S,T

Польша - S U,V,W,X,Y

 Швейцария - Т A,B,C,D,E,F,G,II

Чехословакия - Т J,K,L,M

Венгрия - Т R,S,T,U,V

Португалия - Т W,X,Y

TW - Форд

Дания - U J,K,L,M

Ирландия - U N,O,P,Q,R,S,T

UN - Форд

Румыния - U U,V,W,X,Y,Z

Австрия - V A,B,C,D,E

Франция - V F,G,H,T,J

VF - Ситроен

VF - Пежо

VF - Рено

Испания - V S,T,U,V,W

VSS - Сеат

VS - Форд

Югославия - V X,Y,Z,1,2

ФРГ - W A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O

WAU - Ауди

WBA - БМВ

WFO - Форд

WDB – Мерседес

WOL - Опель

WPO - Порше

WН - Шкода

WVW - Фольгсваген

Болгария - X A,B,C,D,E

Греция -X F,G,H,I,J,K

Голландия - X L,M,N,O,P,Q,R

XLB - Вольво

XLC - Форд

Люксембург -X X,Y,Z,1,2

Бельгия - Y A,B,C,D,E

Швеция - Y S,T,U,V,W

YV - Вольво

YS - Сааб

Италия - Z A,B,C,D,E,F,G,H,U,K,L,M,N,O,P,Q,R

ZAR - Альфа-Ромео

ZFA - Фиат

ZLA - Лянча

СНГ - X S,T,U,V,W

ХТВ - Россия (АЗЛК)

ХТА - Россия (ВАЗ)

 ХТК - Украина (ЗАЗ)

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

04.07.2003 р. № 11/2-09-10217-ЕП

 Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

 У зв’язку зі спрощенням процедури перетинання державного кордону особами й транспортними засобами, запровадженої згідно з Тимчасовою технологією спрощення прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон України, затвердженою наказом Державного комітету у справах охорони державного кордону України та Державної митної служби України від 21.05.2003 № 299/344 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.05.2003 за № 400/7721, листи Державної митної служби України від 05.10.99 № 09/1-3165-ЕП, від 27.03.2000 № 11/4-2750-0-401, від 06.05.2000 №09/4-1617-ЕП вважати такими, що втратили чинність.

В. о. Голови Служби О. Б. Єгоров

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

04.07.2003 р. №11/2-09-10186-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Про митне оформлення та декларування транспортних засобів індивідуального користування, що тимчасово ввозяться в Україну громадянами-нерезидентами.

 У зв’язку з численними запитами митних органів стосовно процедури декларування та митного оформлення транспортних засобів індивідуального користування, що перебувають на постійному реєстраційному обліку в іноземних державах і тимчасово ввозяться в Україну громадянами-нерезидентами, повідомляємо.

З набранням чинності з 15.06.2003 спільним наказом Держкомкордону та Держмитслужби від 21.05.2003 №299/344 “Про спрощення технології здійснення прикордонного та митного контролю” (зареєстровано в Мін'юсті 26.05.2003 за №400/7721) запроваджено спрощену процедуру митного контролю та митного оформлення легкових автомобілів, що переміщуються через митний кордон України.

Відповідно до абзацу одинадцятого статті 1 Закону України від 13.09.2001 №2681-III “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” термін “особисті речі” означає предмети першої необхідності, призначені, в першу чергу, для забезпечення життєдіяльності власника-громадянина, є власністю такого громадянина та призначені виключно для власного користування такого громадянина, не є товаром та не призначені для відчуження або передачі іншим особам, відповідають меті та цілям перебування за кордоном.

Відповідно до абзацу дванадцятого цієї ж статті Перелік предметів, що не можуть бути віднесені до особистих речей, визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням норм, що застосовуються для визначення особистих речей у країнах Європейського Співтовариства.

На сьогодні перелік предметів, віднесених до особистих речей громадян, наведено в додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 №1652 “Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України продуктів харчування для власного споживання та перелік предметів, що не можуть бути віднесені до особистих речей громадян”.

Поряд з цим, згідно з пунктом 13 статті 15 Митного кодексу України від 12.12.91 №1970-XII під “речами” розуміються переміщувані через митний кордон України предмети особистого користування, в тому числі транспортні засоби індивідуального користування.

Відповідно ж до статті 10 Закону України від 13.09.2001 року №2681-III громадяни мають право безперешкодно ввозити особисті речі на митну  територію України в режимі тимчасового ввезення за умови їх усного або письмового декларування за бажанням власника таких речей.

Виходячи з викладеного, до внесення відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 №1652, вважаємо за можливе здійснювати митний контроль та митне оформлення транспортних засобів індивідуального користування, що тимчасово ввозяться на митну територію України громадянами - нерезидентами, як особистих речей таких громадян, а також дотримуватися процедури їх декларування при ввезенні на митну територію України в порядку, передбаченому для особистих речей, що ввозяться громадянами.

Така процедура митного контролю транспортних засобів особистого користування, що належать громадянам-нерезидентам, відповідає міжнародним нормам, в тому числі процедурам митного контролю в країнах ЄС. Так, наприклад, відповідно до рекомендованого правила 26 розділу 1 спеціального додатка J до Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіото, 1973) митниця не повинна вимагати митний документ або гарантії на тимчасове ввезення транспортних засобів, належних громадянам-нерезидентам, призначених для особистого користування.

В. о. Голови СлужбиО. Б. Єгоров

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

14.08.2003 р. №09/09-2171-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Для використання в оперативній роботі інформуємо, що за повідомленням Чорноморської регіональної митниці встановлені факти перемішеним транзитом територію України транспортних засобів індивідуального користування з наступним їх розукомплектуванням за межами України та ввезенням кузовів до транспортних засобів громадянами, які переїжджають в Україну на постійне місце проживання. При проведенні  додаткових перевірок було встановлено що договори купівлі-продажу на ці кузова є підробленими.

Оскільки Законом України від 13.09.01 № 2681 -ІІІ “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”, іншими нормативно-правовими актами України не встановлено жорстких обмежень щодо ввезення громадянами, які переселяються в Україну не постійне місце проживання кузовів, прошу звернути особливу увагу на документи про право власності на кузова, що подаються зазначеною категорією громадян для митного оформлення, а особливо іншими особами, що діють за їх дорученнями.

Начальник Управління технологій

митного контролю С.М.Сьомка

 

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

24.11.2003 р. № 297/793

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 грудня 2003 р. за №1133/8454

Про затвердження Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон

 З метою запровадження на постійній основі нової технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон, започаткування змін в окремих елементах та формах прикордонного і митного контролю, що дадуть змогу поступово перейти до здійснення контрольних операцій на рівні практики роботи органів прикордонного та митного контролю Європейського Союзу та на виконання Програми дій, спрямованих на підтримання режиму державного кордону України і прикордонного режиму, розвиток Прикордонних військ України та митних органів України, на період до 2005 року, затвердженої Указом Президента України від 16.11.2000 № 1241,

 НАКАЗУЄМО:

Затвердити Технологію прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон (додається).

Управлінню прикордонного контролю та реєстрації Адміністрації Держприкордонслужби України та Управлінню технології митного контролю Держмитслужби України забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

Наказ Держмитслужби від 01.06.2001 № 372 “Про спрощення порядку переміщення транспортних засобів через митний кордон України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 19.06.2001 за № 521/5712, уважати таким, що втратив чинність.

Управлінням прикордонного контролю та реєстрації, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Адміністрації Держприкордонслужби України, Управлінням технології митного контролю, міжнародного митного співробітництва Держмитслужби України забезпечити інформування контрольних служб та органів, які здійснюють контрольні функції у пунктах пропуску, контрольних служб суміжних країн та посольств іноземних держав в Україні про застосування в пунктах пропуску через державний кордон нової технології прикордонного та митного контролю.

Прес-службам Адміністрації Держприкордонслужби України, Держмитслужби України забезпечити висвітлення в засобах масової інформації питання застосування технології прикордонного та митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон.

Наказ Державного комітету у справах охорони державного кордону України і Державної митної служби України від 21.05.2003 № 299/344 “Про спрощення технології здійснення прикордонного та митного контролю”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 26.05.2003 за № 400/7721, уважати таким, що втратив чинність.

Форму імміграційної картки іноземця, затверджену наказом Державного комітету у справах охорони державного кордону України від 25.07.2001 №440 “Про затвердження імміграційної картки іноземця” (зі змінами та доповненнями), зареєстрованим у Мін’юсті України 9 серпня 2001 року за №686/5877, у частині “Вибуття” лицьового боку імміграційної картки іноземця доповнити полем за формою, що визначена в полі № 11 частини “Прибуття” імміграційної картки іноземця.

 Контроль та відповідальність за виконання цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної прикордонної служби - директора Департаменту охорони державного кордону України Шишоліна П. А. та заступника Голови Держмитслужби України України Іванюка М. М., начальників регіональних управлінь, начальників регіональних митниць, начальників органів охорони державного кордону, начальників митниць.

Голова Державної

прикордонної служби України М. М. Литвин

Голова Державної

митної служби України М. М. Каленський

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 24 листопада 2003 р. № 297/793

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 грудня 2003 р. за №1133/8454

Технологія

прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон

 

Загальні положення

 .1Ця Технологія застосовується під час здійснення прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон (далі - пункти пропуску) і забезпечує скорочення часу прикордонного та митного контролю осіб, їх особистих речей та транспортних засобів: автобусів, легкових автомобілів, вантажно-пасажирських автомобілів, мотоциклів, моторолерів, мопедів, причепів і напівпричепів (у тому числі пристосованих для проживання), зареєстрованих відповідними реєстраційними органами іноземних держав або України (якщо вони підлягають такій реєстрації), крім тих, що здійснюють перевезення зовнішньоекономічних вантажів або використовуються для таких перевезень (далі - транспортні засоби).

.2Усі контрольні операції, що здійснюються посадовими особами підрозділів прикордонного контролю та митних органів у рамках цієї Технології не повинні впливати на якість і результативність боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, протидії незаконній міграції, на ефективність прикордонного та митного контролю.

 .3Застосування інших елементів прикордонного та форм митного контролю, що не визначені в цій Технології, здійснюються відповідно до Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, затвердженої наказом Держкомкордону України, Держмитслужби України та Мінтрансу України від 05.03.2001 №152/165/130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.03.2001 за №248/5439, та інших актів законодавства.

Технологія прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення

 .1У пунктах пропуску, де є більше двох смуг руху в одному напрямку, за рішенням начальників митних органів та командирів органів охорони державного кордону виділяються окремі смуги руху для транспортних засобів, визначених у пункті 1.1 цієї Технології, та смуги руху для транспортних засобів, що переміщують товари та транспортні засоби, які підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню; предмети, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження; валютні цінності, що підлягають обов’язковому письмовому декларуванню.

.2Пункт пропуску, у якому здійснюється прикордонний та митний контроль осіб, їх речей та транспортних засобів, облаштовується відповідними єдиними інформаційними стендами Державної прикордонної служби України і Держмитслужби України, дорожньою розміткою та знаками, які вказують напрямок руху та роз’яснюють порядок проходження цих видів контролю.

.3Вибір смуги руху здійснюється особою (водієм чи пасажиром), виходячи з вимог законодавства щодо декларування та оподаткування транспортних засобів, товарів, валютних цінностей.

Смуга руху може бути визначена для конкретного транспортного засобу або особи посадовими особами підрозділу прикордонного контролю або митного органу з урахуванням аналізу та оцінки ризиків.

.4У пунктах пропуску, де відсутні умови для виділення окремої смуги руху для здійснення огляду, декларування транспортних засобів, товарів, предметів, валютних цінностей, прикордонний та митний контроль осіб, їх речей, транспортних засобів, визначених у пункті 1.1 цієї Технології, здійснюється поза чергою.

.5Ініціатором прийняття рішення щодо виведення осіб та транспортних засобів із загального потоку руху може бути інспектор  прикордонного контролю або інспектор митниці з подальшою доповіддю старшому зміни прикордонних нарядів або митного органу. Рішення про проведення огляду транспортного засобу спільною спеціальною оглядовою групою у разі наявності письмової інформації щодо контрольованого пропуску (під оперативним контролем) приймається старшим зміни прикордонних нарядів.

.6Виведення транспортного засобу чи пасажира із загального потоку руху здійснюється на підставі аналізу та оцінки ризиків. У цьому разі прикордонний та митний контроль транспортних засобів та осіб здійснюється спільною спеціальною оглядовою групою з представників митних органів та посадових осіб Державної прикордонної служби України із залученням, у разі потреби, представників інших органів контролю на смугах руху, визначених для огляду транспортних засобів у межах зони митного контролю, а в разі виникнення потреби - у спеціально визначених приміщеннях та на майданчиках у межах території пункту пропуску.

Перед початком проведення огляду транспортного засобу чи особи посадова особа митного органу вимагає подання письмової митної декларації.

.7Під час здійснення спільного огляду основними завданнями представників спільних спеціальних оглядових груп є:

для посадових осіб підрозділів прикордонного контролю:

пошук та затримання осіб, причетних до спроб порушення державного кордону;

виявлення зброї, наркотичних, вибухових, отруйних та небезпечних речовин;

контроль виконання режимних правил під час здійснення огляду транспортних засобів;

для посадових осіб митних органів:

визначення об’єктів декларування й оподаткування, потреби в проведенні інших видів контролю;

пошук і затримання товарів та інших предметів, що переміщуються з порушенням законодавства.

 .8За результатами проведення огляду спільною спеціальною оглядовою групою складається акт огляду транспортного засобу, оформлений ініціатором, зазначеним у пункті 2.5 цієї Технології. Акт огляду складається в трьох примірниках за формою, визначеною в додатку 1 до цієї Технології.

Перший примірник акта огляду надається власнику (особі) транспортного засобу, другий та третій примірники залишаються у справах органів охорони державного кордону та митних органів. Усі примірники акта огляду підписуються всіма членами спільної групи з визначенням ініціатора проведення огляду.

Реєстрація актів огляду транспортних засобів здійснюється в електронному або паперовому вигляді.

.9Аналіз та оцінку ризиків здійснює старший зміни прикордонних нарядів, старший зміни митниці або вповноважена ними особа на підставі вивчення паспортних та інших документів осіб, товаросупровідних та транспортних документів, а також виходячи з маршруту та напрямку руху, національної належності або державної реєстрації об'єкта контролю, поведінки підконтрольної особи та інших зовнішніх ознак об'єкта контролю, до яких можуть також належати вік, стать, манера та психофізичні особливості поведінки особи; рік випуску, марка, зовнішній вигляд, конструктивні особливості транспортного засобу; відповідність товару, його ваги заявленим у документах і поданим до митного контролю країни походження та країни отримання вантажу; наявність орієнтувань правоохоронних органів, Державної прикордонної служби України і Держмитслужби України тощо.

Пропуск через державний кордон осіб у пішому порядку

 

.1Особи перетинають державний кордон за паспортними документами, передбаченими законодавством України та міжнародними угодами про умови взаємних поїздок громадян спеціально виділеними в межах пункту пропуску коридорами для пішохідного руху. Перевірка паспортних документів осіб здійснюється прикордонним нарядом “Перевірка документів” на смузі руху. При цьому громадяни прикордонних районів суміжних держав пропускаються через кордон за наявності паспортного документа й імміграційної картки протягом 90 діб без додаткового проставлення датоштампів у їхніх документах під час кожного перетинання державного кордону. Громадяни України, мешканці прикордонних районів пропускаються через державний кордон відповідно до вимог законодавства за паспортними документами з перевіркою їх за витягами з обліку доручень правоохоронних органів для цих районів. Інші громадяни України  перевіряються за обліками правоохоронних органів у повному обсязі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.2001 № 35 “Про затвердження Положення про порядок надання Прикордонним військам та виконання ними доручень правоохоронних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон України”.

.2У разі виявлення ознак причетності особи до протиправної діяльності на підставі аналізу та оцінки ризиків огляд речей громадян здійснюється спільною спеціальною оглядовою групою тільки після подання громадянином митної декларації.

Пропуск транспортних засобів

 

.1Паспортний контроль здійснюється двома інспекторами прикордонного контролю на смугах руху без виходу пасажирів та водія з транспортного засобу. При цьому старший прикордонного наряду здійснює ідентифікацію пасажирів за паспортними документами, вивчає їх на наявність підробок і передає для реєстрації молодшому прикордонного наряду, який вносить дані власників та дані транспортного засобу у відповідні бази даних у кабіні паспортного контролю. Проставляння відмітки про перетинання державного кордону та повернення паспортних і інших документів водію й пасажирам транспортного засобу здійснюється старшим прикордонного наряду.

Зовнішній огляд транспортного засобу здійснюється спільно посадовими особами підрозділу прикордонного контролю та митниці в зоні митного контролю. За рішенням старшого прикордонного наряду (зміни) або митної зміни на напрямку руху транспортних засобів транспортний засіб може бути виведений із загального потоку руху і направлений в бокс (на майданчик) огляду.

.2Облік (реєстрація) транспортних засобів здійснюється посадовими особами підрозділу прикордонного контролю в пунктах пропуску під час паспортного контролю. При цьому видача громадянам-нерезидентам зобов'язань про зворотний вивіз транспортних засобів особистого користування, що перебувають на обліку в реєстраційних органах іноземних держав, не здійснюється. У паспорті громадянина поряд з датоштампом та/або імміграційній картці проставляється відмітка “ТЗ реєстраційний №”, яка засвідчує дату ввезення громадянином-нерезидентом транспортного засобу особистого користування, що перебуває на постійному обліку в реєстраційних органах іноземних держав.

 При вивезенні за межі України тимчасово ввезеного транспортного засобу посадовою особою органу охорони державного кордону відмітка “ТЗ реєстраційний №” анулюється.

У разі ввезення транспортних засобів громадянами України, які постійно проживають за її межами (нерезидентами), декларація на ввезення/вивезення транспортного засобу (форма МД-7) подається митному органу.

Посадова особа органу охорони державного кордону інформує водія або власника, який ввозить на територію України транспортний засіб, про обов’язкове вивезення цього транспортного засобу за межі України в термін, установлений законодавством, або оформлення його у відповідний митний режим.

У разі отримання громадянами-нерезидентами транспортних засобів, які надійшли в Україну як несупроводжуваний багаж, вони або уповноважені ними особи подають митному органу, який здійснює митне оформлення, декларацію форми МД-7 (крім випадків, визначених законодавством), про що повідомляється Адміністрація Держприкордонслужби України.

У разі зміни митного режиму ввезення зазначених у цьому пункті транспортних засобів митний орган письмово інформує про це Адміністрацію Держприкордонслужби України.

Особливості пропуску автобусів

 .1Прикордонний та митний контроль осіб та їх речей, які прямують на рейсових автобусах та автобусах з організованими туристичними групами та офіційними делегаціями, здійснюється без виходу пасажирів з автобуса. У разі встановлення ознак причетності особи до протиправної діяльності, перевезення в автобусі предметів з ознаками контрабанди або порушенням митних правил, на підставі аналізу та оцінки ризиків, особа або автобус виводяться із загального потоку руху і підлягають огляду спільною спеціальною оглядовою групою.

Особливості забезпечення здійснення інших видів контролю

 .1Заповнення імміграційних карток пасажирами і водіями транспортних засобів здійснюється на спеціально виділених стоянках перед в'їздом у зону прикордонного та митного контролю.

.2Представники інших контрольних служб перебувають у спеціально виділеному місці пункту пропуску з розташуванням їх службових приміщень у безпосередній близькості одне від одного. У разі потреби здійснення

 

відповідних видів контролю посадові особи митниці викликають представників інших контрольних служб безпосередньо на смуги руху.

Граничні терміни здійснення контрольних операцій

 Час на здійснення прикордонного та митного контролю від початку контролю до його закінчення без виведення особи або транспортного засобу із загального потоку руху, як правило, не повинен перевищувати:

для осіб у пішому порядку - до 1 хв.;

для легкового автомобіля з трьома пасажирами - 2 хв.;

для мікроавтобуса з 9-ма пасажирами - 6 хв.;

для автобуса з 30-ма пасажирами - 20 хв.

Технологія прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску для залізничного сполучення

 

Прикордонний та митний контроль пасажирів у залізничних поїздах здійснюється в такому порядку:

.1Оформлення потяга без заміни колісних пар у вагонах

 .1.1Після прибуття потяга в пункт пропуску (пункт контролю) і встановлення прикордонного та митного режиму на пероні першими у вагони піднімаються пари інспекторів прикордонного контролю з перевірки документів. Залежно від кількості вагонів застосовуються 3 - 5 пар інспекторів. Перевірка документів здійснюється шляхом ідентифікації особи та перевірки документів у пасажирських купе з обов’язковою присутністю провідника під час контрольних заходів. Пасажири під час усього часу оформлення з купе не виходять.

.1.2Перевірка за обліками доручень правоохоронних органів, відбір імміграційних карток та оформлення і реєстрація паспортних документів здійснюються за допомогою переносних автоматизованих систем паспортного контролю.

.1.3Під час здійснення контролю пари інспекторів прикордонного контролю виконують завдання аналізу та оцінки ризиків. Інформація, отримана під час контролю, доповідається старшому наряду з огляду транспортного засобу.

 .1.4Огляд вагонів здійснюється спільною групою посадових осіб підрозділу прикордонного контролю та митниці шляхом послідовного огляду вагонів, локомотивів, пасажирських та службових приміщень після прикордонного наряду з перевірки документів.

.2Оформлення потяга із заміною колісних пар

 .2.1Після прибуття потяга відбір документів та ідентифікація особи здійснюються у вагонах прикордонним нарядом у складі двох інспекторів прикордонного контролю. Під час зупинки поїзда на станції, де здійснюється перестановка колісних пар, паспортні документи передаються у павільйон для їх перевірки окремим прикордонним нарядом. Після закінчення перевірки паспортні документи роздаються пасажирам прикордонним нарядом, який здійснював відбір документів.

.2.2Огляд приміщень вагонів та локомотива здійснюється спільним нарядом з числа посадових осіб підрозділу прикордонного контролю та митниці.

.2.3Огляд речей пасажирів, відкриття технологічних відсіків вагонів, локомотива здійснюється за спільним рішенням старших змін прикордонних нарядів і митниці на підставі аналізу та оцінки ризиків.

Прикінцеві положення

 .1З метою уточнення питань взаємодії старший зміни прикордонних нарядів перед початком зміни проводить коротку нараду за участю старших змін контрольних служб, на якій відбувається обмін інформацією щодо здійснення контролю і визначаються особливості оформлення та огляду транспортних засобів на зміну.

.2Перед початком зміни всі посадові особи контрольних служб отримують у своїх старших змін перепустки з фотокарткою власника встановленої форми (представницькі картки), які виготовляються і надаються представникам контрольних служб, що здійснюють свою діяльність у пунктах пропуску, відповідним органом охорони державного кордону. Протягом часу перебування у пункті пропуску така перепустка має бути прикріплена на верхньому одязі посадової особи контрольної служби. Після закінчення зміни перепустки здаються старшим змін.

.3Перебування посадової особи контрольної служби в пункті пропуску без перепустки розцінюється як порушення правил режиму в пункті пропуску. Особа, яка припустилася такого порушення, несе відповідальність, передбачену законодавством.

 .4Не допускається розміщення в пункті пропуску гербів, прапорів, інших символів організацій, підприємств та установ, що не належать до державних символів України.

Шлагбауми на в’їзді в пункт пропуску для автомобільного сполучення слід застосовувати тільки в разі загострення обстановки в пункті пропуску, в інший час слід тримати їх відкритими. Контроль за виконанням правил режиму в пункті пропуску покласти на прикордонний наряд (“дозор”).

.5Митні органи у випадках та в порядку, передбачених законодавством, користуються інформацією баз даних перетинання державного кордону транспортними засобами та вантажами комплексу автоматизації прикордонного контролю “Гарт-1/П” Держприкордонслужби України, а Держприкордонслужба України користується базами даних оформлення транспортних засобів та вантажів Держмитслужби України в порядку, визначеному в додатку 2 до цієї Технології.

.6Інформаційні матеріали, що розміщуються у пункті пропуску, контрольні служби в обов’язковому порядку повинні роз’яснювати пасажирам закордонного прямування, зокрема щодо їх прав та обов’язків під час перебування у пункті пропуску та проходження того чи іншого видів контролю. Інформаційні стенди щодо порядку перетинання державного кордону України в спрощеному порядку мають бути виготовлені державною мовою, мовою суміжної держави та англійською мовою.

.7Під час служби в пункті пропуску не дозволяється посадовим особам контрольних служб, що здійснюють державні види контролю в пунктах пропуску, мати при собі:

гроші в розмірі понад три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян;

телефони мобільного зв’язку та пейджери.

.8Особистий транспорт посадових осіб усіх контрольних служб розміщується на спеціально обладнаних майданчиках пункту пропуску.

Перший заступник Голови

Державної прикордонної служби

України - директор Департаменту

охорони державного кордону П. А. Шишолін

 

Заступник Голови

Державної митної служби М. М. Іванюк

Додаток 1

до пункту 2.8 Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон

АКТ

огляду транспортного засобу

 

 1. Місце проведення огляду (митниця, м/п, п/п) _____________________
 1. Дата ________________________________________________________
 1. Час _________________________________________________________
 1. Реєстраційний номер __________________________________________
 1. Прізвище, ім’, по батькові осіб __________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 1. Марка ______________________________________________________
 1. Тип ________________________________________________________
 1. Колір _______________________________________________________
 1. № кузова ____________________________________________________
 1. №, серія реєстраційного талона ________________________________
 1. Товар, вага _________________________________________________
 1. Підпис водія про достовірність унесених даних __________________
 1. Ініціатор проведення огляду __________________________________

(контрольний орган, посада, П. І. Б.)

 1. Результати проведеного огляду

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 Посадова особа Державної прикордонної служби

________________________________________________________

________________________________________________________

Посадова особа митної служби _____________________________

Інші особи, що залучалися до огляду ________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Перший заступник Голови

Державної прикордонної служби

України - директор Департаменту

охорони державного кордону П. А. Шишолін

 

Заступник Голови

Державної митної служби М. М. Іванюк

Додаток 2

до пункту 9.5 Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон

ПОРЯДОК

обміну інформацією між Адміністрацією Держприкордонслужби України і Держмитслужбою України щодо транспортних засобів та вантажів, які переміщуються в пунктах пропуску через державний кордон

Обмін інформацією між Адміністрацією Держприкордонслужби України та Держмитслужбою України щодо транспортних засобів та вантажів, які переміщуються в пунктах пропуску через державний кордон, здійснюється з використанням електронної пошти cc:Mail.

Митний орган, у разі потреби отримання від органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України інформації щодо пропуску через державний кордон транспортних засобів, надсилає засобами електронної пошти до Держмитслужби України лист із зазначенням причин необхідності надання такої інформації, відповідних критеріїв пошуку (термін пошуку, марка та модель ТЗ, реєстраційний номер кузова (шасі), колір транспортного засобу, громадянство, прізвище, ім’я, по батькові, рік народження водія, № паспортного документа).

 Інформацію від Адміністрації Держприкордонслужби України дозволяється отримувати лише відділам власної безпеки, відділам організації боротьби з контрабандою та порушенням митних правил, відділам організації митного контролю.

Зазначені запити надсилаються виключно електронною поштою за підписом заступника начальника митниці, який координує роботу вищезазначених підрозділів митниці.

У разі відсутності на місці заступника начальника митниці дозволяється підписувати зазначені листи начальникам відповідних відділів.

Залежно від того, який підрозділ готує запит, він направляється на поштову скриньку відповідного управління (Управління власної безпеки, Управління організації боротьби з контрабандою та порушенням митних правил, Управління технологій митного контролю - DMS Kans Upr).

Термін підготовки листа з моменту необхідності визначення доцільності отримання зазначеної інформації від Адміністрації Держприкордонслужби не повинен перевищувати двох годин.

Відповідальна посадова особа, яка визначена в кожному з вищеназваних управлінь, один раз на півгодини здійснює перегляд запитів, які надійшли на поштову скриньку Управління.

У листі обов’язково зазначається назва поштової скриньки митного органу, на яку слід направляти відповідь.

Запит обов’язково надсилається з опціями “Вищий пріоритет” та “запитати повідомлення про доставку”.

У разі наявності в поштовій скриньці запиту митного органу щодо отримання інформації начальник Управління (або визначена ним посадова особа Управління) його переглядає і в разі визначення доцільності здійснює в лівому нижньому куті електронної копії листа такий запис: “Погоджено: Управління _______ Держмитслужби України”.

Термін опрацювання листа в Управліннях центрального апарату Держмитслужби України не повинен перевищувати двох годин.

Після цього погоджений лист засобами електронної пошти надсилається на поштову скриньку “z_Dergkomkordon”.

 Запит обов’язково надсилається з опціями “Вищий пріоритет” та “запитати повідомлення про доставку”.

У зв’язку з наявністю в системі електронної пошти системи ведення електронних журналів (Log-файлів) унесення інформації до паперових журналів не здійснюється.

З метою перевірки наявності в поштовій скриньці запитів митних органів відповідальна посадова особа Адміністрації Держприкордонслужби України проводить підключення засобами комутованого відділення MSU_1 (територіально розташованого в Інформаційно-аналітичному управлінні Держмитслужби України), на якому зареєстрована поштова скринька “z_Dergkomkordon”.

Термін проведення процедури перевірки пошти повинен проводитися не менше одного разу на півгодини.

У разі отримання Адміністрацією Держприкордонслужби України відповідного запиту від підрозділів Держмитслужби України він передається до управління прикордонного контролю та реєстрації Адміністрації Держприкордонслужби України для перевірки за існуючими базами даних автоматизованої інформаційної системи “Гарт”.

Термін опрацювання запиту не повинен перевищувати двох годин з моменту отримання запиту митного органу.

Після підготовки відповіді відповідальна посадова особа Адміністрації Держприкордонслужби України надсилає її на поштову скриньку митного органу, зазначену в листі-запиті.

Запит обов’язково надсилається з опціями “Вищий пріоритет” та “запитати повідомлення про доставку”.

У разі потреби отримати інформацію щодо транспортних засобів та вантажів від Держмитслужби України відповідний запит за підписом начальника управління прикордонного контролю та реєстрації Адміністрації Держприкордонслужби України надсилається в порядку, визначеному пунктами 4 - 10 цього Порядка, з використанням електронної пошти cc:Mail на адресу Держмитслужби України. При цьому застосовуються терміни обробки та механізм доставляння інформації, передбачені цим Порядком.

 Запроваджений порядок обміну інформацією застосовується Адміністрацією Держприкордонслужби та Держмитслужбою України щодня з 09.00 до 18.00, крім суботи та неділі.

Перший заступник Голови

Державної прикордонної служби

України - директор Департаменту

охорони державного кордонуП. А. Шишолін

Заступник Голови

Державної митної службиМ. М. Іванюк

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.12.2003р. № 833

Про затвердження Порядку прийняття рішення про здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, а також нарахування й унесення плати за таке митне оформлення

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2003 р. за №1200/8521

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної митної служби України від 24 грудня 2008 року № 1454

Відповідно до статті 71 Митного кодексу України від 11.07.2002 № 92-IV і постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 93 “Про справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів”

НАКАЗУЮ:

Затвердити Порядок прийняття рішення про здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, а також нарахування й унесення плати за таке митне оформлення, що додається.

 Управлінню податків та зборів (Ліпіхіна Т. Д.) і Управлінню правової роботи (Будаков А. Ю.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Начальникам регіональних митниць, митниць проінформувати суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про вимоги цього наказу шляхом висвітлення його в засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування підрозділів митниць.

Установити, що цей наказ застосовується з дня набрання чинності частиною тринадцятою статті 71 Митного кодексу України.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Іванюка М. М.

Голова Служби М. Каленський

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної митної служби України від 4 грудня 2003 р. № 833 (у редакції наказу Державної митної служби України від 24 грудня 2008 р. №1454)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2003 р. за №1200/8521

Порядок прийняття рішення про здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, а також нарахування й унесення плати за таке митне оформлення

Загальні положення

.1Цей Порядок розроблено відповідно до статті 71 Митного кодексу України і постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 93 “Про справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів” (далі - постанова).

.2Порядок регулює питання прийняття рішення про здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, а також нарахування та внесення плати за таке митне оформлення.

 .3У цьому Порядку терміни уживаються в таких значеннях:

робочий час, установлений для митного органу, - установлений для митного органу відповідно до законодавства час, протягом якого посадові особи митного органу згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіків змінності повинні виконувати свої службові обов’язки;

робота поза робочим часом, установленим для митного органу (робота в надурочний час), - робота посадових осіб митного органу, що здійснюється понад робочий час, установлений для митного органу.

Інші терміни вживаються у значеннях, установлених Митним кодексом України та Кодексом законів про працю України.

.4Плата справляється за вантажною митною декларацією (далі - ВМД): при здійсненні митного оформлення товарів і транспортних засобів за ВМД, що оформлена у звичайному порядку; або за ВМД, оформленою після митного оформлення товарів і транспортних засобів за періодичною митною декларацією (далі - ПМД); або за ВМД, оформленою після митного оформлення товарів і транспортних засобів за загальною вантажною митною декларацією (далі - ЗВМД).

За уніфікованою митною квитанцією МД-1 (далі - квитанція МД-1) плата справляється:

при здійсненні митного оформлення товарів і транспортних засобів за ВМД, яка оформлена після митного оформлення товарів і транспортних засобів за тимчасовою декларацією (далі - ТД) чи неповною декларацією (далі - НД);

у разі проведення операцій з митного оформлення товарів і транспортних засобів, які не передбачають заповнення ВМД.

.5Платниками є юридичні та фізичні особи, що переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон України і на звернення яких було прийняте рішення про здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу.

.6Сплата коштів здійснюється платниками до/або під час митного оформлення товарів і транспортних засобів.

 Прийняття рішення про здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу

.1Рішення про здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу в робочий час, установлений для митного органу, приймається посадовою особою цього митного органу, уповноваженою на це наказом керівника митного органу, на підставі письмової заяви (довільної форми) юридичної (фізичної) особи, що переміщує товари і транспортні засоби, шляхом накладення на заяві резолюції уповноваженої особи митного органу.

.2Рішення про здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза робочим часом, установленим для митного органу (у надурочний час, нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні), приймається керівником митного органу на підставі письмової заяви (довільної форми) юридичної (фізичної) особи, що переміщує товари і транспортні засоби, шляхом видання відповідного наказу митного органу.

.3Заява повинна містити:

відомості про товар та/або транспортний засіб, відправника, одержувача, зовнішньоекономічний договір (за наявності);

плановані час і дату митного оформлення;

зобов’язання про внесення плати;

відомості про бажане місце проведення митного оформлення товарів (у разі митного оформлення товарів поза місцем розташування митного органу);

печатку заявника (за наявності);

підпис заявника.

.4У разі переміщення товарів і транспортних засобів експрес-перевізником з письмовою заявою звертається експрес-перевізник.

Порядок нарахування і внесення плати

.1Плата вноситься на підставі письмової заяви до вповноваженої особи митного органу про проведення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу.

 2Нарахування та внесення плати здійснюється у випадках:

.2.1Проведення митного оформлення товарів і транспортних засобів посадовими особами митного органу поза місцем розташування митного органу.

Нарахування плати за проведення митного оформлення товарів і транспортних засобів посадовими особами митного органу поза місцем розташування митного органу здійснюється на підставі відповідних даних, занесених у Журнал обліку виїздів інспекторів для проведення митного оформлення товарів і транспортних засобів, форма якого наведена в додатку 1 до цього Порядку.

.2.2Проведення митного оформлення товарів і транспортних засобів посадовими особами підрозділу митного оформлення митного органу поза робочим часом, установленим для митного органу.

У разі залучення посадових осіб митного органу до митного оформлення товарів і транспортних засобів поза робочим часом, установленим для митного органу (у надурочний час, нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні), нарахування плати за годину роботи посадових осіб митного органу здійснюється у розмірі, установленому постановою.

У разі проведення митного оформлення товарів і транспортних засобів посадовими особами, які працюють у підрозділах митного оформлення митного органу за затвердженим керівництвом митного органу та передбаченим колективним договором графіком змінності, плата за години роботи посадової особи митного органу в зміну (незалежно від того, на який час чи день ця зміна припадає /нічний час, вихідний, святковий, неробочий дні/) не нараховується.

Нарахування плати за проведення митного оформлення товарів і транспортних засобів посадовими особами підрозділу митного оформлення митного органу поза робочим часом, установленим для митного органу, здійснюється на підставі відповідних даних, занесених у Журнал обліку тривалості проведення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза робочим часом, форма якого наведена в додатку 2 до цього Порядку.

.3Установлені постановою розміри плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза робочим часом, установленим для митного органу (в надурочний час, нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні), застосовуються лише в разі виконання службових обов’язків посадовою особою митного органу поза робочим часом, визначеним правилами внутрішнього трудового розпорядку (графіком змінності) для працівників  підрозділів митного оформлення митного органу незалежно від наявності рекомендацій органів виконавчої влади щодо перенесення робочого часу.

.4Якщо завершення проведення митного оформлення товарів і транспортних засобів здійснюється посадовими особами митного органу поза робочим часом, установленим для митного органу, то нарахування плати за години роботи посадової особи митного органу здійснюється за період часу, що минув з моменту завершення робочого часу до моменту завершення митного оформлення.

.5Плата нараховується виключно за фактичний час здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, незалежно від кількості посадових осіб митного органу, залучених до такого оформлення.

.6Виконання службових обов’язків посадовими особами митного органу протягом неповної години обліковується як робота протягом однієї години. До часу, витраченого посадовою особою митного органу на здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів, зараховується також час, витрачений нею на проїзд до місця призначення й у зворотному напрямку.

.7Плата вноситься за кожною письмовою заявою окремо з урахуванням кількості витрачених на здійснення всіх етапів митного оформлення годин роботи посадової особи митного органу, яка здійснює таке митне оформлення, незалежно від кількості оформлених митних декларацій.

У разі здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів за декількома ВМД (квитанціями МД-1) відповідно до однієї письмової заяви, плата нараховується в одній із ВМД (квитанцій МД-1).

.8Плата сплачується платниками в національній валюті України в розмірі, затвердженому постановою, за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на дату подання митному органу ВМД до митного оформлення, а у разі нарахування плати за квитанцією МД-1 - за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на дату оформлення такої квитанції.

.9Сплата коштів здійснюється платниками до/або під час митного оформлення товарів і транспортних засобів з рахунків, відкритих ними в банках, у вигляді передоплати та/або доплати, а також готівкою через касу вповноваженого банку (касу митниці) на депозитні рахунки 3734, відкриті на ім’я митних органів у ГУДК України в місті Києві.

Особливості внесення та повернення сплаченої плати

.1Митне оформлення гуманітарної допомоги, яка ввозиться на митну територію України відповідно до Закону України “Про гуманітарну допомогу”, та вантажів, які переміщуються через митну територію України відповідно до Закону України “Про транзит вантажів”, здійснюється без нарахування плати.

.2Суми помилково та/або надмірно сплаченої до бюджету плати повертаються платнику відповідно до Порядку повернення платникам податків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного органу як передоплата, і митних та інших платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами, затвердженого наказом Державної митної служби України від 20.07.2007 № 618, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25.09.2007 за №1097/14364, та Порядку взаємодії митних органів з органами Державного казначейства України в процесі повернення з Державного бюджету України помилково та/або надмірно зарахованих до бюджету митних та інших платежів, контроль за справлянням яких покладається на митні органи, затвердженого наказом Державної митної служби України та Державного казначейства України від 20.07.2007 № 611/147, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25.09.2007 за № 1095/14362.

Директор Департаменту

митних платежів С. О. Джигалов

Додаток 1

до Порядку прийняття рішення про здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, а також нарахування й унесення плати за таке митне оформлення

Форма не наводиться.

(Порядок у редакції наказу Державної митної служби України від 24.12.2008 р. № 1454)

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

30.12.2003 р. № 11/5-09-18512-ЕП

Начальникам регіональних

митниць,митниць

Про надання роз’яснень.

З метою чіткого виконання вимог Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України (далі - Порядок), затвердженого наказом Державної митної служби України від 12.10.01 № 664 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.11.01 за № 949/6140, зі змінами й доповненнями, роз’яснюємо.

Відповідно до статті 16 Закону України від 30.06.93 № 3353-XII „Про дорожній рух”, зі змінами й доповненнями, „водій зобов’язаний мати при собі та на вимогу працівників міліції, а водії військових транспортних засобів на вимогу посадових осіб військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України передавати для перевірки посвідчення, реєстраційні та інші документи, що підтверджують право на керування транспортним засобом, а також дорожні (маршрутні) листи і документи на вантаж, що перевозиться (крім власників транспортних засобів, які використовують їх в індивідуальних некомерційних цілях)”.

Згідно пункту 2.1 глави 2 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.01 №1306, водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі реєстраційний документ на транспортний засіб, а в разі відсутності в транспортному засобі його власника, крім того, - свідоцтво про право спільної власності на цей транспортний засіб чи тимчасовий реєстраційний талон.

Таким чином, згаданими нормативно-правовими актами України передбачено наявність в особи, яка переміщує транспортний засіб територією України, реєстраційних документів на цей транспортний засіб.

Відповідно до абзацу другого пункту 31 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою   Кабінету Міністрів України від 07.09.98 № 1388, зі змінами й доповненнями, якщо транспортний засіб експлуатувався за межами України й був зареєстрований у відповідному органі іноземної держави, обов’язковим є подання підрозділу ДАІ МВС України реєстраційних або прирівняних до них документів цієї держави (або їх ксерокопій, завірених нотаріусом або митним органом чи поліцією останньої країни, де вони експлуатувалися) з відміткою про зняття транспортного засобу з обліку.

Отже, обов’язковість подання підрозділу ДАІ МВС України реєстраційних документів України на ввезений в Україну транспортний засіб, що експлуатувався за межами України й був зареєстрований у відповідному органі іноземної держави, також установлено законодавством України.

Відповідно до пункту 1.7 Порядку власник транспортного засобу або вповноважена ним особа, які переміщують транспортний засіб через митний кордон України, зобов’язані пред’явити його митниці оформлення й подати, окрім інших, реєстраційні та технічні документи на транспортний засіб, видані в країні придбання чи іншій країні.

Згідно з пунктом 1.9 Порядку не підлягає пропуску через митний кордон України транспортний засіб:

номер кузова, шасі чи двигуна якого знищено, підроблено або не відповідає запису в реєстраційних документах;

що ввозиться в Україну громадянами з метою вільного використання, не знятий з обліку у відповідному органі країни придбання або іншої країни;

увезення якого в Україну згідно із законодавством заборонено за віком або на який відсутні документи, що підтверджують право власності.

Ураховуючи викладене та беручи до уваги те, що технічні паспорти, технічні талони, сервісні книжки, реєстраційні свідоцтва на транспортні засоби, видані вповноваженими органами іноземних держав, є єдиними документами, що дають можливість перевірити дотримання вимог пункту 1.9 Порядку, вимагаю взяти під особистий контроль начальників митних органів і відділень по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил подання митниці оформлення під час митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України з метою вільного використання, реєстраційних і технічних документів, виданих у країні придбання або іншій країні.

Згідно статті 1 Закону України від 24.05.96 № 216/96-ВР „Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби”, зі змінами й доповненнями внесеними Законом України від 07.12.00 № 2134-III „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні”, транспортними засобами, що були у  користуванні, слід вважати такі, на які були або є реєстраційні документи, видані уповноваженими державними органами, в тому числі іноземними, що дають право експлуатувати ці транспортні засоби.

Відповідно до статті 5 Закону України від 13.09.01 № 2681-III „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”, під транспортними засобами за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, що були у користуванні, слід вважати такі, на які були або є реєстраційні документи, видані уповноваженими державними органами, в тому числі іноземними, що дають право експлуатувати ці транспортні засоби на постійній основі.При цьому повідомляємо, що в 1999 році Держмитслужбою України було направлено запит до Комітету по Гармонізованій системі опису та кодування товарів ВМО з приводу поняття термінів товарної номенклатури „нові транспортні засоби” та „транспортні засоби, що були в користуванні”. У відповідь на запит Комітетом по ГС було повідомлено, що значення наведених термінів міститься у загальних положеннях (1,2) до групи 87 „Автомобілі, тягачі, велосипеди та інші наземні транспортні засоби, їх частини та пристрої” у Пояснювальних примітках комісії до Комбінованої номенклатури європейського співтовариства (Офіційний бюлетень Європейського Співтовариства).

Автентичний переклад загальних положень до групи 87, здійснений Науково-інформаційним центром “ЛЕОНОРМ”, виглядає наступним чином:

„1. По всій комбінованій номенклатурі „нові транспортні засоби” означає транспортні засоби, які ніколи не були зареєстровані.

По всій комбінованій номенклатурі „транспортні засоби, що використовувались, означає транспортні засоби, які були зареєстровані щонайменше один раз”.

Звертаємо увагу, що в основу Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, що є товарною номенклатурою Митного тарифу України, затвердженого Законом України „Про Митний тариф України” від 05.04.01 № 2371-ІІІ, покладено Комбіновану номенклатуру європейського співтовариства (КН ЄС). Сьомий та восьмий знак десятизначного товарного коду Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності відповідають сьомому та восьмому знаку КН ЄС.У тексті товарної номенклатури Митного тарифу України (додаток до Закону України „Про Митний тариф України” від 05.04.01 № 2371-ІІІ) до   тестового опису товарних угруповань, де класифікуються транспортні засоби, „нові” наведено пояснення „новими транспортними засобами вважаються такі, що не мають актів державної реєстрації уповноважених органів, які дають право на їх експлуатацію”.

Таким чином, під новими транспортними засобами, у контексті товарної номенклатури, вважаються такі транспортні засоби, на які уповноваженими державними органами не видавалися акти реєстрації, що дають право експлуатації цих транспортних засобів.

Згідно з вимогами товарної номенклатури як Митного тарифу України, так і Гармонізованої системи опису та кодування товарів віднесення товарів до певної товарної підкатегорії здійснюється з урахуванням текстового опису цієї товарної підкатегорії та характеристик товару, які є визначальними для класифікації.

Текстовий опис деяких угруповань товарної номенклатури Митного тарифу України, у яких класифікуються транспортні засоби товарних позицій 8702 – 8704, викладається словами „що використовувались”.

При цьому в товарних позиціях 8702 - 8704 транспортними засобами, що використовувалися, вважаються такі, на які були або є реєстраційні документи, що видані вповноваженими державними органами, у тому числі іноземними, й дають право експлуатувати ці транспортні засоби.

Згідно з пунктом 1.8 Порядку, дата початку користування транспортного засобу, що був у користуванні та ввозиться на митну територію України, визначається відповідно до свідоцтва про його першу реєстрацію в країні першої реєстрації (технічного паспорта) або на підставі дати видачі свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта).

У разі відсутності свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, виданого реєстраційним органом країни першої реєстрації, визначення дати початку користування проводиться відповідно до ідентифікаційного номера кузова. При цьому датою початку користування вважається 1 січня року, зазначеного в ідентифікаційному номері кузова.

За наявності обґрунтованих сумнівів щодо відповідності записів у зазначених документах наявним номерам на кузові, шасі, двигуні, а також року виготовлення транспортного засобу, дати початку користування ним достовірність цих даних установлюється на підставі відповідного висновку, виданого експертами (спеціалістами), що мають відповідну ліцензію Міністерства юстиції України.

 Враховуючи викладене, ввізне мито й акцизний збір на транспортні засоби, що ввозяться громадянами на митну територію України з метою вільного використання, справляються за ставками, чинними на день митного оформлення цих транспортних засобів, з урахуванням строку використання цих транспортних засобів.

Вважати такими, що втратили чинність абзац чотирнадцятий листа Держмитслужби від 07.06.01 № 3/09-2859-ЕП, абзац сьомий листа Держмитслужби від 09.08.02 № 11/3-09-7078-ЕП.

 

Заступник Голови Служби М.М.Іванюк

Заколодяжний В.В.

247-2799

3/09-2859-ЕП 07.06.01

11/3-09-7078-ЕП 09.08.02

С/МD/2003/LМ/LМ 28-1 26.11.03

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

31.12.2003 р. № 11/5-09-18714-ЕП

Начальникам регіональних

митниць, митниць

Про надання роз’яснень

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 10 січня 2004 року № 11/5-09-46-ЕП)

З метою чіткого виконання вимог Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України (далі - Порядок), затвердженого наказом Державної митної служби України від 12.10.2001 №664 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.11.2001 за №949/6140, зі змінами й доповненнями, роз’яснюємо.

Відповідно до статті 16 Закону України від 30.06.93 № 3353-XII “Про дорожній рух”, зі змінами й доповненнями, “водій зобов’язаний мати при собі та на вимогу працівників міліції, а водії військових транспортних засобів на вимогу посадових осіб військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України передавати для перевірки посвідчення, реєстраційні та інші документи, що підтверджують право на керування транспортним засобом, а також дорожні (маршрутні) листи і документи на вантаж, що перевозиться (крім власників транспортних засобів, які використовують їх в індивідуальних некомерційних цілях)”.

Згідно пункту 2.1 глави 2 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306, водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі реєстраційний документ на транспортний засіб, а в разі відсутності в транспортному засобі його власника, крім того, - свідоцтво про право спільної власності на цей транспортний засіб чи тимчасовий реєстраційний талон.

Таким чином, згаданими нормативно-правовими актами України передбачено наявність в особи, яка переміщує транспортний засіб територією України, реєстраційних документів на цей транспортний засіб.

Відповідно до абзацу другого пункту 31 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.98 № 1388, зі змінами й доповненнями, якщо транспортний засіб експлуатувався за межами України й був зареєстрований у відповідному органі іноземної держави, обов’язковим є подання підрозділу ДАІ МВС України реєстраційних або прирівняних до них документів цієї держави (або їх ксерокопій, завірених нотаріусом або митним органом чи поліцією останньої країни, де вони експлуатувалися) з відміткою про зняття транспортного засобу з обліку.

Отже, обов’язковість подання підрозділу ДАІ МВС України реєстраційних документів України на ввезений в Україну транспортний засіб, що експлуатувався за межами України й був зареєстрований у відповідному органі іноземної держави, також установлено законодавством України.

Відповідно до пункту 1.7 Порядку власник транспортного засобу або вповноважена ним особа, які переміщують транспортний засіб через митний кордон України, зобов’язані пред’явити його митниці оформлення й подати, окрім інших, реєстраційні та технічні документи на транспортний засіб, видані в країні придбання чи іншій країні.

Згідно з пунктом 1.9 Порядку не підлягає пропуску через митний кордон України транспортний засіб:

 номер кузова, шасі чи двигуна якого знищено, підроблено або не відповідає запису в реєстраційних документах;

що ввозиться в Україну громадянами з метою вільного використання, не знятий з обліку у відповідному органі країни придбання або іншої країни;

увезення якого в Україну згідно із законодавством заборонено за віком або на який відсутні документи, що підтверджують право власності.

Ураховуючи викладене та беручи до уваги те, що технічні паспорти, технічні талони, сервісні книжки, реєстраційні свідоцтва на транспортні засоби, видані вповноваженими органами іноземних держав, є єдиними документами, що дають можливість перевірити дотримання вимог пункту 1.9 Порядку, вимагаю взяти під особистий контроль начальників митних органів і відділень по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил подання митниці оформлення під час митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України з метою вільного використання, реєстраційних і технічних документів, виданих у країні придбання або іншій країні.

Згідно статті 1 Закону України від 24.05.96 № 216/96-ВР “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби”, зі змінами й доповненнями, внесеними Законом України від 07.12.2000 № 2134-III “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні”, транспортними засобами, що були у користуванні, слід вважати такі, на які були або є реєстраційні документи, видані уповноваженими державними органами, в тому числі іноземними, що дають право експлуатувати ці транспортні засоби.

Відповідно до статті 5 Закону України від 13.09.2001 № 2681-III “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”, під транспортними засобами за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, що були у користуванні, слід вважати такі, на які були або є реєстраційні документи, видані уповноваженими державними органами, в тому числі іноземними, що дають право експлуатувати ці транспортні засоби на постійній основі.

При цьому повідомляємо, що в 1999 році Держмитслужбою України було направлено запит до Комітету по Гармонізованій системі опису та кодування товарів ВМО з приводу поняття термінів товарної номенклатури “нові транспортні засоби” та “транспортні засоби, що були в користуванні”. У відповідь на запит Комітетом по ГС було повідомлено, що значення наведених термінів міститься у загальних положеннях (1, 2) до групи 87 “Автомобілі, тягачі, велосипеди та інші наземні транспортні засоби, їх частини та пристрої” у Пояснювальних примітках комісії до Комбінованої номенклатури європейського співтовариства (Офіційний бюлетень Європейського Співтовариства).

Автентичний переклад загальних положень до групи 87, здійснений Науково-інформаційним центром “ЛЕОНОРМ”, виглядає наступним чином:

“1. По всій комбінованій номенклатурі “нові транспортні засоби” означає транспортні засоби, які ніколи не були зареєстровані.

По всій комбінованій номенклатурі “транспортні засоби, що використовувались, означає транспортні засоби, які були зареєстровані щонайменше один раз”.

Звертаємо увагу, що в основу Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, що є товарною номенклатурою Митного тарифу України, затвердженого Законом України “Про Митний тариф України” від 05.04.2001 № 2371-III, покладено Комбіновану номенклатуру європейського співтовариства (КН ЄС). Сьомий та восьмий знак десятизначного товарного коду Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності відповідають сьомому та восьмому знаку КН ЄС.

У тексті товарної номенклатури Митного тарифу України (додаток до Закону України “Про Митний тариф України” від 05.04.2001 № 2371-III) до тестового опису товарних угруповань, де класифікуються транспортні засоби, “нові” наведено пояснення: “новими транспортними засобами вважаються такі, що не мають актів державної реєстрації уповноважених органів, які дають право на їх експлуатацію”.

Таким чином, під новими транспортними засобами, у контексті товарної номенклатури, вважаються такі транспортні засоби, на які уповноваженими державними органами не видавалися акти реєстрації, що дають право експлуатації цих транспортних засобів.

Згідно з вимогами товарної номенклатури як Митного тарифу України, так і Гармонізованої системи опису та кодування товарів віднесення товарів до певної товарної підкатегорії здійснюється з урахуванням текстового опису цієї товарної підкатегорії та характеристик товару, які є визначальними для класифікації.

 Текстовий опис деяких угруповань товарної номенклатури Митного тарифу України, у яких класифікуються транспортні засоби товарних позицій 8702 - 8704, викладається словами “що використовувались”.

При цьому в товарних позиціях 8702 - 8704 транспортними засобами, що використовувалися, вважаються такі, на які були або є реєстраційні документи, що видані вповноваженими державними органами, у тому числі іноземними, й дають право експлуатувати ці транспортні засоби.

Згідно з пунктом 1.8 Порядку, дата початку користування транспортного засобу, що був у користуванні та ввозиться на митну територію України, визначається відповідно до свідоцтва про його першу реєстрацію в країні першої реєстрації (технічного паспорта) або на підставі дати видачі свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта).

У разі відсутності свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, виданого реєстраційним органом країни першої реєстрації, визначення дати початку користування проводиться відповідно до ідентифікаційного номера кузова. При цьому датою початку користування вважається 1 січня року, зазначеного в ідентифікаційному номері кузова.

За наявності обґрунтованих сумнівів щодо відповідності записів у зазначених документах наявним номерам на кузові, шасі, двигуні, а також року виготовлення транспортного засобу, дати початку користування ним достовірність цих даних установлюється на підставі відповідного висновку, виданого експертами (спеціалістами), що мають відповідну ліцензію Міністерства юстиції України.

Враховуючи викладене, ввізне мито й акцизний збір на транспортні засоби, що ввозяться громадянами на митну територію України з метою вільного використання, справляються за ставками, чинними на день митного оформлення цих транспортних засобів, з урахуванням строку використання цих транспортних засобів.

Вважати такими, що втратили чинність, абзац чотирнадцятий листа Держмитслужби від 07.06.2001 № 3/09-2859-ЕП, абзац сьомий листа Держмитслужби від 09.08.2002 № 11/3-09-7078-ЕП.

Заступник Голови Служби М. М. Іванюк

 

 

Вверх