Guardian Angel Icon 3D Orthodox Wood Carved.
Virgin Mary of Perpetual Help Wooden Carved icon Chriatian gift.
Guardian Angel
ICON WOOD JESUS CHRIST GOD THE LORD ALMIGHTY
Orthodox Wood Carved.
St Andrew the Apostle Icon 3D
Our Lady 3D Orthodox Wood Carved Icon.
Orthodox Wood Carved Icon
Guardian Angel
Guardian Angel
ICON WOOD ST NICHOLAS THE WONDERWORKER CARVED

Legal acts and departmental instructions 2009

Законодавчі акти та відомчі інструкції 2009 року

ЛИСТ 13.01.2009 р. № 11/1-13/185-ЕП

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

13.01.2009 р. № 11/1-13/185-ЕП

Керівникам

регіональних митниць, митниць

Про дотримання Рекомендацій з питань спілкування працівників митної служби України

Державною митною службою України проаналізовано причини та обставини правопорушень, скоєних працівниками митних органів в 2008 році, встановлено, що поряд з досягнутими позитивними результатами в роботі в окремих випадках мають місце недотримання працівниками митної служби Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головдержслужби України від 23.10.2000 № 58, етики спілкування з громадянами при виконанні службових обов’язків, що призводить до негативних наслідків, скоєння корупційних діянь та інших правопорушень.

Неадекватна оцінка фактів недотримання працівниками митної служби морально-етичних норм, поблажливість й безпринципність керівників митниць в оцінці діяльності посадових осіб призводить до безкарності, негативним чином позначається на іміджі митної служби України. Порушення інспекторським складом вимог митного законодавства, етики спілкування з громадянами, етикету працівників митної служби України в більшості випадків виявляються не їх безпосередніми керівниками, а в ході перевірок, що проводяться працівниками Держмитслужби України або правоохоронними органами.

Це свідчить про те, що порушення морально-етичних норм при виконанні службових обов’язків цими посадовими особами залишаються поза увагою керівників усіх ланок відповідних митниць і є наслідком неналежного контролю з їх боку за діями підлеглих.

Ураховуючи вищевикладене, зобов’язую керівників митних органів взяти під особистий контроль питання дотримання працівниками митної служби морально-етичних норм при виконанні службових обов’язків, Загальних правил поведінки державного службовця, Рекомендацій з питань етики спілкування та комунікативного етикету працівників митної служби України, направлених в митні органи листом Держмитслужби України від 28.02.08 № 13/1-550-ЕП.

Голова Служби В.І.Хорошковський

Василенко О.Л.

247-26-70

ЛИСТ 09.02.2009 р. № 11/6-22/1043-ЕП

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

09.02.2009 р. № 11/6-22/1043-ЕП

Керівникам митних органів,

спеціалізованих митних установ

і організацій

Для використання у роботі надсилаємо нові правила переміщення громадянами предметів через митний кордон країн-членів ЄС.

Підакцизні товари

Кількість

Тютюнові вироби

Кожна країна-член ЄС встановлює припустимі обмеження:

200 або 40 цигарок;*

100 або 20 сигаріл; *

50 або 10 сигар; *

250 г або 50 г тютюну. *

* кожна кількість являє собою 100% дозволеної кількості тютюнових виробів і будь-які комбінації таких товарів не можуть перевищувати зазначені 100 відсотків, наприклад: 100 цигарок + 50 сигаріл = сукупний ліміт.

Алкогольні напої

не більше 1 л спирту та спиртовмісних напоїв міцністю, що перевищує вміст 22% алкоголю, або не денатурованого етилового спирту, міцністю 80% і більше, або

не більше 2 л алкогольних напоїв, вміст спирту в яких не перевищує 22%;

не більше 4 л не ігристого вина; і

не більше 16 л пива.

Пальне

незалежно від типу автотранспорту дозволяється ввозити пальне, яке знаходиться лише у стандартному паливному баці транспортного засобу; та

не більше 10 л пального, що знаходиться у переносному контейнері (каністрі).

Інші товари (включаючи парфуми, каву, чай, електронні прилади та інше)

вартістю, що не перевищує 430 євро при переміщенні громадянами повітряним і морским видами транспорту;

вартістю, що не перевищує 300 євро для громадян, що подорожують іншими видами транспорту.

Вартість індивідуального товару або предмету не може бути розділена.

Вартість власного багажу і лікувальних засобів для власних потреб подорожуючого не враховуються.

Країни – члени можуть знизити вказані ліміти до €150 для подорожуючих, які не досягли 15 річного віку.

Заступник Голови Служби О.О.Федоров

ЛИСТ 10.02.2009 р. № 11/8-21/1092-ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

10.02.2009 р. № 11/8-21/1092-ЕП

Начальникам регіональних митниць, митниць

Про надання роз’яснень

У доповнення до листа Держмитслужби України від 05.02.09 № 11/8-21/938-ЕП та у зв’язку із запитами митних органів роз’яснюємо наступне.

Відповідно до частини 9 статті 153 Цивільного процесуального кодексу України ухвала про забезпечення позову виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Умови і порядок примусового виконання судових рішень визначені Законом України від 21.04.99 № 606-ХІV ”Про виконавче провадження”.

Відповідно до положень вказаного Закону примусове виконання рішень в Україні покладається на Державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України.

Підставою для відкриття виконавчого провадження є відповідний виконавчий документ, зокрема, ухвала суду про забезпечення позову. Обов’язковою умовою для відкриття виконавчого провадження є наявність оригіналу виконавчого документу, оформленого відповідно до вимог статті 19 Закону України “Про виконавче провадження”.

При цьому, передумовою здійснення державним виконавцем виконавчих дій є винесення ним постанови про відкриття виконавчого провадження та своєчасне доведення такої постанови до відома боржника.

 

Заступник Голови Служби П.В. Онопенко

ЛИСТ 17.02.2009 р. №31/22-31-634-ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

17.02.2009 р. №31/22-31-634-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Директору Департаменту

митної варти та організації боротьби з порушеннями митного законодавства

Карману Ю.В.

Начальнику Управління заходів торговельної політики

Пашинному О.І.

Повідомляю, що листом Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон від 09.01.2009 № 28/03 до Держмитслужби на DVD носії надіслано інформацію про оголошені в міжнародний розшук культурні цінності, яка надійшла з Генерального секретаріату Інтерполу.

Зазначена інформація розміщена на FTP-сервері за адресою FTP://172.20.20.221/FAP/Customs/Interpol.

Т.в.о.начальника митниці В.П.Шуляк

Зарубін К.В.

т. 481-20-14

Nach_mitn_17_Interpol

ЛИСТ 02.03.2009 р. № 11/3-10.15/1791-ЕП

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

02.03.2009 р. № 11/3-10.15/1791-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Щодо митного оформлення окремих товарів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України

Статтею 5 Закону України від 13.09.2001 № 2681-ІІІ „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” (далі – Законом) визначено, що декларування та оподаткування транспортних засобів й номерних вузлів до них, які не входять до товарних позицій УКТЗЕД 8701, 8702, 8703, 8704, 8705) здійснюється у порядку, визначеному статтею 7 Закону.

Статтею 7 Закону визначено два випадки митного оформлення й оподаткування єдиного неподільного предмету, митна вартість якого перевищує 200 євро та вага перевищує 50 кг:

- що ввозиться (пересилається) громадянином у супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, або надходить на адресу громадянина у міжнародному поштовому відправленні;

- що надходить на адреси громадян у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях.

Разом з тим, статтею 7 Закону не визначено принципи та порядок митного оформлення й оподаткування вищезазначених транспортних засобів й номерних вузлів до них, митна вартість яких перевищує 200 євро та вага не перевищує 50 кг, або митна вартість яких не перевищує 200 євро та вага перевищує 50 кг, або митна вартість яких не перевищує 200 євро та вага не перевищує 50 кг.

Поряд з цим, загальні принципи митного оформлення та оподаткування товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України, визначені у статті 4 Закону

Враховуючи викладене, митне оформлення й оподаткування транспортних засобів, які не входять до товарних позицій УКТЗЕД 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 й номерних вузлів до них здійснюється у порядку, визначеному статтею 7 Закону та у порядку, визначеному статтею 4 Закону (у частині, що не протирічить статті 7 Закону).

При цьому, відповідно до пунктів 2.7 та 3.1 та 3.4 Порядку справляння мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів при митному оформленні товарів і предметів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 12.01.2006 № 5 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Держмитслужби від 24.12.2008 № 1455) (далі – Порядку), митне оформлення вищевказаних транспортних засобів й номерних вузлів до них, митна вартість кожного з яких перевищує 200 євро та вага перевищує 50 кг, здійснюється як для єдиного неподільного товару, за окремою квитанцією МД-1 для кожного транспортного засобу та номерного вузлу.

Якщо митна вартість та/або вага кожного із вищезазначених транспортних засобів або номерних вузлів не відповідає встановленим критеріям (200 євро та 50 кг), митне оформлення таких транспортних засобів й номерних вузлів, відповідно до пункту 3.2 Порядку, здійснюється у порядку, визначеному главою 2 Порядку. При цьому, справляння податків та зборів здійснюється за однією квитанцією МД-1 або ВМД по сукупній митній вартості таких транспортних засобів та номерних вузлів.

Митне оформлення й оподаткування єдиного неподільного предмета, митна вартість якого перевищує 200 євро, а вага не перевищує 50 кг, який ввозиться у супроводжуваному (несупроводжуваному) багажі, або надходить на адресу громадян у міжнародних поштових відправленнях здійснюється у відповідності до пункту б) частини другої розділу І Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо оподаткування товарів і транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 24.07.2008 № 811.

Перший Заступник

Голови Служби Піковський І.О.

Ліпіхіна Т.Д./ /2472648/2455-7.doc

ЛИСТ 23.03.2009 р. № 09/641-ЕП

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

23.03.2009 р. № 09/641-ЕП

Начальникам регіональних митниць,

митниць

Про направлення Закону України від 20.02.09 № 1041-VI

Інформуємо, що 12.03.09 у газеті „Урядовий кур’єр” (№ 44) опублікований Закон України від 20.02.09 № 1041-VI „Про внесення зміни до статті 11 Закону України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”.

Додаток на 1 арк.

Директор Департаменту А.І.Сербайло

ЛИСТ 07.04.2009 р. № 11/1-10.15/3198-ЕП

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

07.04.2009 р. № 11/1-10.15/3198-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Департамент митної статистики

Щодо оподаткування товарів вартістю до 100 євро

У зв’язку з запитами митних органів щодо порядку оподаткування товарів, митна вартість яких не перевищує суму, еквівалентну 100 євро, роз’яснюємо наступне.

Принципи побудови системи оподаткування в Україні, податки і збори (обов’язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів, а також права, обов’язки і відповідальність платників визначає Закон України „Про систему оподаткування”.

Відповідно до статті 1 цього Закону ставки, механізм справляння податків і зборів (обов’язкових платежів), за винятком особливих видів мита та збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування.

В положеннях законів України „Про податок на додану вартість”, „Про Єдиний митний тариф” та Декрету Кабінету Міністрів України „Про акцизний збір”, які є законодавчими актами про оподаткування податком на додану вартість, митом та акцизним збором, відсутні норми про звільнення від оподаткування зазначеними податками і зборами (обов’язковими платежами) при ввезенні на митну територію України товарів, митна вартість яких не перевищує суму, еквівалентну 100 євро.

Відповідно до пункту 11 Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 № 574, вантажна митна декларація заповнюється на товари, які переміщуються через митний кордон України юридичними та фізичними особами (підприємцями) і митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 євро, крім підакцизних товарів, які декларуються незалежно від їх вартості.

У відповідності до пункту 1.2 розділу 1 Порядку застосування уніфікованої митної квитанції МД-1, затвердженого наказом Державної митної служби України від 04.01.05 № 1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.05 за № 66/10346, уніфікована митна квитанція МД-1 застосовується під час здійснення справляння митним органом з фізичних осіб та підприємств платежів, якщо законодавством не передбачено складання вантажної митної декларації на переміщувані через митний кордон України товари.

Враховуючи вищевикладене, товари, митна вартість яких не перевищує суму, еквівалентну 100 євро, оподатковуються податками і зборами (обов’язковими платежами) на загальних підставах, справляння яких здійснюється для підакцизних товарів - за вантажною митною декларацією, а для інших товарів - за уніфікованою митною квитанцією МД-1.

Оподаткування особистих речей, товарів, транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них, що ввозяться (пересилаються) в супроводжуваному й несупроводжуваному багажі, вантажних, експрес - та міжнародних поштових відправленнях на митну територію України і належать громадянам, здійснюється у порядку, встановленому Законом України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”.

Прошу довести цю інформацію до відома декларантів та інших зацікавлених осіб.

Регіональній інформаційній митниці врахувати вищезазначену інформацію у відповідних програмно-інформаційних комплексах Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби.

Голова Служби А.В.Макаренко

Гайшунов

247-26-49

ЛИСТ 09.04.2009 р. № 11/1-10.15/3326-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

09.04.2009 р. № 11/1-10.15/3326-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Департамент митної статистики

У доповнення до листа Державної митної служби України від 07.04.2009 № 11/1-10.15/3198-ЕП зазначаємо наступне.

Згаданим вище листом Держмитслужби України було проінформовано митні органи про те, що товари, митна вартість яких не перевищує суму, еквівалентну 100 євро, оподатковуються податками і зборами (обов’язковими платежами) на загальних підставах, справляння яких здійснюється для підакцизних товарів – за вантажною митною декларацією, а для інших товарів – за уніфікованою митною квитанцією МД-1.

У той же час, зважаючи на відсутність достатньої кількості бланків уніфікованої митної квитанції МД-1, до внесення відповідних змін до діючих нормативно-правових актів, Держмитслужба України вважає за можливе проводити декларування товарів, митне оформлення яких здійснюється без подання вантажної митної декларації, і митна вартість яких не перевищує суму, еквівалентну 100 євро, що переміщуються (пересилаються) в міжнародних поштових відправленнях, з використанням митної декларації М 15, а в міжнародних експрес-відправленнях – з використанням митної декларації М 16.

Голова Служби А.В.Макаренко

 

Трофімов/4811850/lyst m16

НАКАЗ 20.08.2009 р. № 782

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.08.2009 р. № 782

Про внесення змін до Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо оподаткування товарів і транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України

З метою приведення нормативно-правових актів Державної митної служби України у відповідність до законодавства та відповідно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 940,

 

НАКАЗУЮ:

Унести до Узагальнюючого податкового роз’яснення, затвердженого наказом Держмитслужби від 24.07.2008 № 811, такі зміни:

.1Пункт 1 розділу І викласти в такій редакції:

“1. Пунктом 1 частини першої статті 8 Закону визначено, що при ввезенні на митну територію України звільняються від оподаткування товари, сумарна митна вартість яких не перевищує 200 євро, а загальна вага не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі (за умови усного декларування), пересилаються в несупроводжуваному багажі та надходять на адресу громадян у міжнародних поштових відправленнях.

Частиною першою статті 4 Закону визначено, що товари, які безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами в супроводжуваному (несупроводжуваному) багажі або пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, які надходять в Україну в одній депеші від одного відправника на адресу одного одержувача (незалежно від кількості відправлень), сумарна митна вартість яких, заявлена громадянином або визначена митним органом шляхом складення митної вартості усіх товарів, не перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких не перевищує 100 кг, підлягають обов’язковому письмовому декларуванню у порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за ставкою в розмірі 20 відсотків митної вартості, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.

Разом з цим, Законом України від 04.06.2009 № 1451 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування послуг з міжнародних перевезень пасажирів, багажу та вантажів, міжнародних відправлень, міжнародного лізингу та міжнародного ремонту товарів” внесено зміни, зокрема, до Митного кодексу України, Закону України “Про податок на додану вартість” в частині порядку оподаткування міжнародних експрес відправлень.

Так, пунктом 43 статті 1 Митного кодексу України встановлено, що для цілей оподаткування митом міжнародне експрес-відправлення прирівнюється до міжнародного поштового відправлення. Крім того, пунктом 1.23 статті 1 Закону України “Про податок на додану вартість” передбачена норма, яка прирівнює митний та податковий режими щодо міжнародного експрес-відправлення до митного та податкового режимів міжнародного поштового відправлення.

Таким чином, при митному оформленні товарів, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, які надходять в Україну в одній депеші від одного відправника на адресу одного одержувача (незалежно від кількості відправлень), або у міжнародних експрес-відправленнях, сумарна митна вартість яких не перевищує 200 євро, а загальна вага не перевищує 50 кг – податки та збори не нараховуються.

Сумарна митна вартість, заявлена громадянином або визначена митним органом, визначається шляхом складення митної вартості всіх товарів, які ввозяться громадянином або містяться в міжнародних поштових відправленнях, які надходять в Україну в одній депеші від одного відправника на адресу одного одержувача (незалежно від кількості відправлень), або в міжнародних експрес-відправленнях, що надходять від одного відправника на адресу одного одержувача одним видом транспорту одночасно в обумовлений строк (незалежно від кількості таких відправлень)”.

.2Абзац третій пункту 2 виключити.

.3Абзац третій пункту 1 розділу ІІ викласти в такій редакції:

“Оподаткування товарів що пересилаються у міжнародних експрес-відправленнях, сумарна митна вартість яких не перевищує 200 євро, а загальна вага не перевищує 50 кг, здійснюється згідно з пунктом 1 розділу І цього роз’яснення”.

Начальникам митниць інформувати про вимоги цього наказу платників податків (громадян і заінтересовані організації), у тому числі шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митниці й у пунктах пропуску через державний кордон України.

Установити, що цей наказ набирає чинності з 01.09.2009.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Служби Піковського І.О.

 

Голова Служби А.В.Макаренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністерство фінансів України

ЛИСТ 13.10.2009 р. № 11/1-10.09/9854-ЕП

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

13.10.2009 р. № 11/1-10.09/9854-ЕП

Начальникам регіональних митниць, митниць

Про митне оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України громадянами

З метою посилення контролю за здійсненням митного оформлення товарів (крім товарів за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 УКТЗЕД), що ввозяться на митну територію громадянами та випускаються у вільний обіг безпосередньо в пунктах пропуску,

в и м а г а ю :

Митний контроль і митне оформлення товарів за вантажними митними деклараціями типу ІМ 40 Г здійснювати тільки у денний час з 800 до 1800.

Контролювати обов’язкове надання громадянами таких документів:

- товарно-транспортні на перевезення (крім переміщення власним транспортом);

- рахунок (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару;

- що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД;

- дозволи (ліцензії) та сертифікати відповідності чи свідоцтва про визнання іноземного сертифіката, у випадках, установлених законодавством для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;

- довідка про ідентифікаційний номер громадянина.

Під час митного контролю здійснювати комісійний митний огляд товарів із залученням співробітників підрозділів внутрішньої безпеки, боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, відділів контролю митної вартості, номенклатури та класифікації товарів, в ході якого проводити 100 %-ве перерахування та ідентифікацію товарів, що декларуються громадянином, з фотографуванням товарів і транспортних засобів, якими товари переміщуються через митний кордон України (фотографії повинні надавати уявлення про об’єм партії, її різноманітність, особливості, що є визначальними для класифікації товару згідно з УКТЗЕД).

Випуск товарів у вільний обіг за кожною окремою вантажною митною декларацією здійснювати за рішенням заступника начальника митниці, до функціональних обов’язків якого віднесено контроль за діяльністю пунктів пропуску.

Забезпечити ведення журналів обліку громадян, які здійснюють митне оформлення товарів з використанням митної декларації, форма якої затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 748 „Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України предметів”, та уніфікованої митної квитанції МД-1.

Начальникам митниць особисто, щоденно проводити контроль за правильністю здійснення митного контролю та митного оформлення товарів з використанням вантажної митної декларації типу ІМ40 Г, митної декларації та квитанції МД-1, за результатами якого вчиняти запис на вантажній митній декларації або квитанції МД-1 „Перевірено (дата) . Начальник ___________ митниці. Прізвище, ініціали”. Про результати такого контролю щотижнево письмово інформувати Департамент організації митного контролю за формою, установленою додатком до цього листа.

Додаток: на 1 арк. ненаводиться

Голова Служби А.В.Макаренко

Сербайло А.І.

(044) 247-26-12

Im40 G_1

 

ЛИСТ 02.11.2009 р. № 11/1-10.09/10502-ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

02.11.2009 р. № 11/1-10.09/10502-ЕП

Начальникам регіональних митниць,

митниць

(крім Енергетичної регіональної та Регіональної інформаційної митниць)

Про митне оформлення предметів, що ввозяться (пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну

З метою врегулювання проблемних питань, які виникають під час проведення митного оформлення предметів (особистих речей), що переміщуються громадянами через митний кордон України при переселенні на постійне місце проживання в Україну, до внесення змін до Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо порядку подання документів, які підтверджують право громадян на звільнення від оподаткування під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України, затвердженого наказом Держмитслужби від 25.11.08 №1302, вважаємо за необхідне керуватись наступними нормами.

Підтвердженням права громадян на здійснення митного оформлення предметів (особистих речей), що ввозяться (пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну, зі звільненням від оподаткування, згідно з вимогами статті 252 Митного кодексу України та статті 8 Закону України від 13.09.01 № 2681-ІІІ „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”, є такі документи та відмітки в них:

для громадян України, які переселяються на постійне місце проживання в Україну:

а) паспорт громадянина України для виїзду за кордон зі штампом „Постійне проживання”, проставленим й анульованим відповідним підрозділом міграційної служби, або з відміткою про анулювання напису „Постійне проживання”, засвідченого гербовою печаткою консульської установи України в країні попереднього проживання такого громадянина (для громадян України, які раніше виїхали за межі України тимчасово та подали клопотання про залишення на постійне проживання за кордоном), та відмітками про дату поставлення та зняття з постійного консульського обліку, засвідченими гербовою печаткою консульської установи України в країні попереднього проживання такого громадянина або анульованою відміткою про дату поставлення на постійний консульський облік, засвідченою гербовою печаткою консульської установи України в країні попереднього проживання такого громадянина;

б) паспорт громадянина України з відміткою про реєстрацію місця проживання в Україні;

для іноземців та осіб без громадянства, які переселяються на постійне місце проживання в Україну:

а) паспортний документ іноземця та особи без громадянства на право виїзду за кордон з імміграційною візою на постійне проживання в Україні, виданою закордонним дипломатичним представництвом або консульською установою України, та/або копія дозволу на імміграцію в Україну;

б) посвідка на постійне проживання в Україні;

в) відмітка у паспортному документі іноземця та особи без громадянства на право виїзду за кордон про наявність дозволу на постійне проживання, встановлена додатком 1 до Правил в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 № 1074;

для осіб, які набули громадянства України за територіальним походженням:

а) паспорт громадянина України з відміткою про реєстрацію місця проживання в Україні;

б) оригінал або копія паспортного документа іноземця та особи без громадянства з відомостями, що підтверджують факт переселення на постійне місце проживання в Україну.

Для вирішення питання про можливість звільнення від оподаткування предметів (особистих речей) громадян, які набули громадянства України за територіальним походженням, крім зазначених документів та відомостей в них, слід звертати увагу, зокрема на

- дати видачі паспорта громадянина України та паспортного документа іноземця та особи без громадянства;

- документи, що свідчать про постійне проживання громадянина в країні попереднього проживання;

- копії дозволів на імміграцію, виданих компетентними органами країни попереднього проживання;

- копії документів про припинення іноземного громадянства;

- наявність листків вибуття, тощо.

Голова Служби А.В.Макаренко

 

Щіпанська Г.А.

(44)247-28-37

Mitnici_OR_PMJ

НАКАЗ 28.12.2009 р. № 1254

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2009 р. № 1254

Про внесення змін до Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо оподаткування товарів і транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України

З метою забезпечення однозначного тлумачення окремих положень законодавства з питань оподаткування, керуючись підпунктом 4.4.2 статті 4 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, та відповідно до наказу Державної митної служби України від 26.07.2005 № 703 “Про затвердження порядку надання митними органами роз’яснень окремих положень законодавства”,

Н А К А З У Ю:

Викласти Узагальнююче податкове роз’яснення щодо оподаткування товарів і транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, затверджене наказом Державної митної служби України від 24.07.2008 № 811, у редакції, що додається.

Начальникам митних органів інформувати про вимоги цього наказу платників податків (громадян і заінтересовані організації), у тому числі шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митниці й у пунктах пропуску через державний кордон України.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Державної митної служби України Піковського І.О.

 

Голова Державної

митної служби України А.В. Макаренко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра фінансів України І.Уманський

 

____ ______________ 2009 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної служби України

24.07.2008 № 811

(у редакції наказу Держмитслужби України від 28.12.09 № 1254)

УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ

податкове роз’яснення щодо оподаткування товарів і транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України

І. Загальні положення

Законом України „Про систему оподаткування” встановлено, що ставки, механізм справляння податків і зборів (обов’язкових платежів) і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватись і змінюватись іншими законами України, крім законів про оподаткування. Під податком і збором (обов’язковим платежем до бюджетів та державних цільових фондів) слід розуміти обов’язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками в порядку та на умовах, що визначаються законами України про оподаткування.

Відповідно до статті 3 Закону України „Про податок на додану вартість”, статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України „Про акцизний збір”, статті 4 Закону України „Про Єдиний митний тариф”, увезення товарів на митну територію України є об’єктом оподаткування цими податками.

Таким чином, за загальним правилом, установленим зазначеними вище законодавчими актами, увезення товарів на митну територію України є операцією, що підлягає оподаткуванню митом, податком на додану вартість та акцизним збором (при ввезенні підакцизних товарів).

Умови, за яких операції, що є об’єктами оподаткування, оподаткуванню не підлягають (звільняються від оподаткування), є винятком із законодавчо встановленого загального правила оподаткування. Виконання таких умов є підставою для надання податкових пільг.

У той самий час Законом України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” (далі – Закон) визначаються явні випадки й умови ввезення громадянами товарів на митну територію України, за яких вони звільняються від сплати податків.

Разом з цим Законом України від 04.06.2009 № 1451 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування послуг з міжнародних перевезень пасажирів, багажу та вантажів, міжнародних відправлень, міжнародного лізингу та міжнародного ремонту товарів” внесено зміни, зокрема, до Митного кодексу України, Закону України “Про податок на додану вартість” в частині порядку оподаткування міжнародних експрес-відправлень.

Так, пунктом 43 статті 1 Митного кодексу України встановлено, що для цілей оподаткування митом міжнародне експрес-відправлення прирівнюється до міжнародного поштового відправлення. Крім того, пунктом 1.23 статті 1 Закону України “Про податок на додану вартість” передбачена норма, яка прирівнює митний та податковий режими щодо міжнародного експрес-відправлення до митного та податкового режимів міжнародного поштового відправлення.

Ураховуючи вищевикладене, оподаткування операцій з увезення (пересилання) громадянами товарів і транспортних засобів на митну територію України здійснювати з урахуванням наступного.

ІI. Порядок оподаткування товарів, що ввозяться громадянами в супроводжуваному (несупроводжуваному) багажі чи надходять на їх адресу у вантажних, міжнародних поштових або експрес-відправленнях

Пунктом 1 частини першої статті 8 Закону визначено, що при ввезенні на митну територію України звільняються від оподаткування товари, сумарна митна вартість яких не перевищує 200 євро, а загальна вага не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі (за умови усного декларування), пересилаються в несупроводжуваному багажі та надходять на адресу громадян у міжнародних поштових відправленнях.

Частиною першою статті 4 Закону визначено, що товари, які безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами в супроводжуваному (несупроводжуваному) багажі або пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, які надходять в Україну в одній депеші від одного відправника на адресу одного одержувача (незалежно від кількості відправлень), сумарна митна вартість яких, заявлена громадянином або визначена митним органом шляхом складення митної вартості усіх товарів, не перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких не перевищує 100 кг, підлягають обов’язковому письмовому декларуванню у порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за ставкою в розмірі 20 відсотків митної вартості, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.

Частиною другою статті 4 Закону визначено, що товари, які пересилаються на адресу громадян у вантажних та експрес-відправленнях, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, підлягають обов’язковому письмовому декларуванню митним органам у порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.

Таким чином, з урахуванням абзаців шостого та сьомого розділу І “Загальні положення” цього роз’яснення, при митному оформленні товарів, що:

1) безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі, надходять на їх адресу в несупроводжуваному багажі, пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, які надходять в Україну в одній депеші від одного відправника на адресу одного одержувача (незалежно від кількості відправлень), або в міжнародних експрес-відправленнях:

а) сумарна митна вартість яких не перевищує 200 євро, а загальна вага не перевищує 50 кг - податки та збори не нараховуються;

б) сумарна митна вартість яких не перевищує 200 євро, а загальна вага перевищує 50 кг (до 100 кг включно); або сумарна митна вартість яких перевищує 200 євро (до 1000 євро включно), а загальна вага не перевищує 50 кг; або сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро (але більше 200 євро) та загальна вага яких не перевищує 100 кг (але більше 50 кг),

за уніфікованою митною квитанцією МД-1 (оглядовим розписом М-15, митною декларацією форми М-16) нараховуються такі види податків і зборів: ввізне мито за ставкою в розмірі 20 відсотків від митної вартості товарів, податок на додану вартість, акцизний збір та плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством;

2) надходять на адресу громадян у вантажних відправленнях, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро, а загальна вага не перевищує 100 кг, за уніфікованою митною квитанцією МД-1 нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизний збір та плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

Частиною третьою статті 4 Закону визначено, що оподаткування товарів, які безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами в супроводжуваному (несупроводжуваному) багажі, пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, надходять на адресу громадян у міжнародних експрес-відправленнях або у вантажних відправленнях, сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, здійснюється за умови оформлення вантажної митної декларації та митного оформлення в порядку, передбаченому для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у разі здійснення операцій з імпорту, з поданням дозволів (ліцензій) та сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання іноземного сертифіката, у випадках, установлених законодавством для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Таким чином, при митному оформленні товарів, які безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами в супроводжуваному (несупроводжуваному) багажі, пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, надходять на адресу громадян у міжнародних експрес-відправленнях або у вантажних відправленнях:

сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро, а загальна вага перевищує 100 кг; або сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро, а загальна вага не перевищує 100 кг; або сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро, загальна вага перевищує 100 кг,

за вантажною митною декларацією нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизний збір та плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

Порядок оподаткування єдиного неподільного товару

Частиною першою статті 4 Закону визначено, що товари, які безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами в супроводжуваному (несупроводжуваному) багажі або пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, які надходять в Україну в одній депеші від одного відправника на адресу одного одержувача (незалежно від кількості відправлень), сумарна митна вартість яких, заявлена громадянином або визначена митним органом шляхом складення митної вартості усіх товарів, не перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких не перевищує 100 кг, підлягають обов’язковому письмовому декларуванню у порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за ставкою в розмірі 20 відсотків митної вартості, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.

Частиною першою статті 7 Закону визначено, що митне оформлення єдиного неподільного товару, митна вартість якого перевищує 200 євро та вага перевищує 50 кг, що ввозиться (пересилається) громадянином у супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, надходить на адресу громадянина в міжнародному поштовому відправленні, здійснюється за умови його письмового декларування шляхом заповнення митної декларації, передбаченої для громадян, та після сплати громадянином або вповноваженою на те особою ввізного мита в розмірі 20 відсотків від митної вартості такого товару, податку на додану вартість та в передбачених законодавством України випадках акцизного та інших зборів.

Таким чином, з урахуванням абзаців шостого та сьомого розділу І “Загальні положення” цього роз’яснення, при митному оформленні єдиного неподільного товару, що безпосередньо ввозиться громадянином у супроводжуваному багажі будь-якими видами транспорту на митну територію України, пересилається в несупроводжуваному багажі або в міжнародному поштовому відправленні чи міжнародному експрес-відправленні:

а) митна вартість якого не перевищує 200 євро, а вага не перевищує 50 кг, мито, ПДВ, акцизний збір не нараховуються;

б) митна вартість якого перевищує 200 євро, але не перевищує 1000 євро, а вага перевищує 50 кг, але не перевищує 100 кг;

митна вартість якого не перевищує 200 євро, а вага перевищує 50 кг, але не перевищує 100 кг;

митна вартість якого перевищує 200 євро, але не перевищує 1000 євро, а вага не перевищує 50 кг,

за уніфікованою митною квитанцією МД-1 (оглядовим розписом М-15, митною декларацією форми М-16) нараховуються такі види податків і зборів: ввізне мито за ставкою 20 відсотків від митної вартості товару, податок на додану вартість, акцизний збір та плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством;

в) митна вартість якого перевищує 1000 євро, а вага не перевищує 100 кг;

митна вартість якого не перевищує 1000 євро, а вага перевищує 100 кг;

митна вартість якого перевищує 1000 євро, а вага перевищує 100 кг,

за вантажною митною декларацією нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизний збір та плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

Частинами другою та третьою статті 7 Закону визначено, що оподаткування єдиних неподільних товарів, які надходять на адресу громадян у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях, здійснюється незалежно від митної вартості та ваги. Такі товари підлягають оподаткуванню ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.

Таким чином, з урахуванням абзаців шостого та сьомого розділу І “Загальні положення” цього роз’яснення, при митному оформленні єдиного неподільного товару, що надходить у вантажних відправленнях:

а) митна вартість якого не перевищує 1000 євро, а вага не перевищує 100 кг, за уніфікованою митною квитанцією МД-1 нараховуються такі види податків: ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизний збір та плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством;

б) митна вартість якого не перевищує 1000 євро, а вага перевищує 100 кг, або митна вартість якого перевищує 1000 євро, а вага перевищує 100 кг, за вантажною митною декларацією, незалежно від вартості товару та його ваги, нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизний збір та плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

Порядок оподаткування транспортних засобів

Згідно з частиною першою статті 5 Закону, транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності та окремі номерні вузли до них, що безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України або надходять на адресу громадян у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного використання, незалежно від їх вартості підлягають обов’язковому письмовому декларуванню митним органам у порядку, встановленому для громадян, та оподатковуються ввізним митом, податком на додану вартість і в установлених законодавством України випадках акцизним та іншими зборами.

Відповідно до статті 8 Закону України “Про Єдиний митний тариф” від 05.02.92 № 2097-XII, ввізне мито є диференційованим:

- до товарів та інших предметів, що походять з держав, які входять разом з Україною до митних союзів або утворюють з нею спеціальні митні зони, і в разі встановлення будь-якого спеціального преференційного митного режиму згідно з міжнародними договорами за участю України, застосовуються преференційні ставки ввізного мита, передбачені Митним тарифом України;

- до товарів та інших предметів, що походять з країн або економічних союзів, які користуються в Україні режимом найбільшого сприяння, котрий означає, що іноземні суб’єкти господарської діяльності цих країн або союзів мають пільги щодо мита, за винятком випадків, коли зазначене мито та пільги щодо них встановлюються в рамках спеціального преференційного митного режиму (застосовуються пільгові ставки ввізного мита, передбачені Митним тарифом України);

- до решти товарів та інших предметів застосовуються повні (загальні) ставки ввізного мита, передбачені Єдиним митним тарифом України.

З урахуванням статті 7 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, правові режими застосовуються до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до статті 5 цього ж Закону, фізичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з моменту набуття ними цивільної дієздатності згідно з законами України. Фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України, мають зазначене право, якщо вони зареєстровані як підприємці згідно із Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” від 15.05.2003 №755-IV.

Таким чином, транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності та окремі номерні вузли до них, що безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України або надходять на адресу громадян у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного використання, незалежно від їх вартості підлягають оподаткуванню ввізним митом за повними ставками Митного тарифу, в установлених законодавством України випадках акцизним збором та податком на додану вартість. Плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, стягується у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

Відповідно до частини четвертої статті 5 Закону, митне оформлення інших транспортних засобів (крім транспортних засобів за кодами 87.01 - 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності) та окремих номерних вузлів до них (далі – інші транспортні засоби) здійснюється відповідно до статті 7 Закону.

Статтею 7 Закону визначено порядок оподаткування єдиного неподільного товару, який надходить на адресу громадянина у супроводжуваному (несупроводжуваному) багажі, вантажному, міжнародному поштовому або міжнародному експрес- відправленні.

Тобто, при ввезенні інших транспортних засобів, для цілей митного оформлення, кожна одиниця такого транспортного засобу вважається єдиним неподільним предметом. Оподаткування кожної одиниці іншого транспортного засобу здійснюється у порядку, визначеному для єдиного неподільного предмета.

Таким чином, з урахуванням вищевикладеного та абзаців шостого та сьомого розділу І “Загальні положення” цього роз’яснення, митне оформлення інших транспортних засобів, що надходять:

у вантажних відправленнях, незалежно від вартості товару та його ваги, здійснюється з нарахуванням ввізного мита за повними ставками Митного тарифу України, податку на додану вартість, акцизного збору та плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством;

в інших випадках - у порядку, визначеному в пункті 1 розділу ІІІ цього роз’яснення.

Порядок визначення сумарної митної вартості

Сумарна митна вартість, заявлена громадянином або визначена митним органом, визначається шляхом складення митної вартості всіх товарів, які ввозяться безпосередньо громадянином, або надходять на його адресу і містяться у:

несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях, що одночасно надійшли в пункт призначення та були відправлені одним відправником на адресу одного одержувача одним транспортним засобом (автомобілем, потягом, літаком, автопоїздом тощо, незалежно від кількості транспортного обладнання /контейнерів, кліток тощо/);

міжнародних поштових відправленнях, що надійшли в Україну в одній депеші від одного відправника на адресу одного одержувача (незалежно від кількості відправлень);

міжнародних експрес-відправленнях, що надійшли в Україну за єдиним транспортним документом (авіанакладна, накладна CMR тощо) від одного відправника на адресу одного одержувача (незалежно від кількості відправлень).

Директор Департаменту

митних платежів С.О.Джигалов

 

Вверх